Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Frederikshavn Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Frederikshavn kommune er placeret i Region Nordjylland. Kommunen blev dannet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og består af de daværende Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner.

Indbyggertal (pr. 1. nov. 2017): 60.195.

Areal: 64.276 hektar

Antal fuldtidsansatte i kommunen (pr. aug. 2017): 4082

Større byer:

Skagen - 8088 indbyggere

Sæby - 8841 indbyggere

Frederikshavn - 23501 indbyggere

Hvorfor er I med i OS2? 

Vi mener, at et godt samarbejde mellem kommuner om udvikling af de mindre offentlige systemer gør, at vi får bedre og billigere løsninger, som passer godt til vores behov. Vi beholder data, og skal ikke betale for adgang til disse. Vi tror på, at kommunerne har samme grundlæggende behov, som vi bedst udvikler i samarbejde – til gavn for kommunerne og vores borgere. Ved at løfte i flok kan vi mindske omkostningerne til systemerne. Den dialog og vidensdeling der følger med i udviklingen af nye systemer, er en ekstra bonus, som er vigtig i disse monopolbrudstider.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Vi benytter Kitos til registrering af vores IT systemer, samt systemejer og kontaktpersoner. Vi følger spændt arbejdet med at få Kitos forberedt til den nye EU forordning, så vi får et solidt overblik over vore IT systemer og personfølsomme data.

Vi benytter Valghalla til at håndtere valgstyrere og tilforordnede ved valg.

Derudover har vi været aktive i, at få OS2MO udviklet som organisationskomponent, og vi krydser fingre for, at kommunerne støtter op om dette projekt, så vi kan få det færdigudviklet.