Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Tag ejerskab over jeres it-projekter

Lille dreng viser musklerne frem

'Tag ejerskab over jeres it-projekter'. Sådan skriver IDA i en ny rapport. Her beskriver de, at det offentlige bør droppe it-konsulenterne og tage ejerskab over it-projekterne selv. Formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen mener, at den offentlige sektor bør udføre en større del af opgaverne selv, og dermed blive endnu bedre til at lære fra det ene udbudsprojekt til det andet. På den måde sikrer vi også, at vi i fremtiden ligger inde med den viden og know-how, det kræver at have verdens mest digitaliserede samfund.

I OS2 arbejder vi for, at kommunerne tager ejerskab over it-systemerne. Den bagvedliggende filosofi skal fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Så når Thomas Damkjær Petersen peger på, at kommunerne skal løse opgaver i pågældende it-projekter selv, fordi man da er mindre sårbar, end når man selv har fingere i det, giver vi ham helt ret. OS2’s medlemskommuner udvikler og vedligeholder selv OS2’s produkter i tæt samarbejde med leverandørerne. Når produkterne deles mellem medlemmerne, deles ikke kun viden, økonomien deles også – jo flere der er med, des billigere bliver det.

Til OS2 siger en af medlemmerne, Per Guldbæk Kristensen fra Frederikshavn Kommune:

”Den dialog og vidensdeling, der følger med i udviklingen af nye systemer, er en ekstra bonus, som er vigtig i disse monopolbrudstider”.

Også Jakob Scheel Theisen fra Helsingør Kommune siger om deres medlemskab:

”Vi ser OS2-samarbejdet som en vigtig brik i forbindelse med kommunernes rejse mod øget ejerskab af vores it-porteføljer. Vi vil gerne støtte op om udviklingen af kommunalt ejede løsninger, dels pga. fordelen ved at dele omkostninger, og dels fordi det giver os større mulighed for at få her-og-nu indflydelse på de løsninger, vi vælger at implementere”.

 

Der er altså bred enighed om blandt OS2’s medlemmer, at ejerskab, økonomi og videndeling ligger højt på deres liste, når de skal prioritere, hvordan og med hvem deres it-systemer skal udvikles.

 

 

Foto: Ben White på Unsplash.com