Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Spændende og kreativ workshop

/et al. stod for en spændende og kreativ workshop, da leverandører og medlemmer fra 9 kommuner mødtes til en snak om udviklingen af en tværkommunal løsning til håndtering af arbejdsgange med automatiseringspotentiale.

Rigtig mange var mødt op, da Syddjurs kommune og OS2 inviterede til workshop om tværkommunal løsning til håndtering af arbejdsgange med automatiseringspotentiale. Workshoppen henvendte sig til de kommune, der blot rider med på automatiseringsbølgen, og har svært ved at bevare overblikket over, hvilke arbejdsgange og processer de skal gå i gang med.

Personaer og user stories

Også /et al. var mødt stærkt op for at afvikle workshoppen. Først og fremmest blev deltagerne i løbet af dagen sammensat i forskellige grupper, og blev med den kreative tilgang til arbejdet, udfordret til at tænke ud af boksen.

Via på forhånd udarbejdede personaer blev der lavet user stories, som /et. al tog med hjem, og bruger som grundlag for den kommende løsning. Alle typer af brugere og interessenter blev vendt, og skrevet ned i efter ”Hvad skal løsningen kunne?”, ”hvornår vil personen bruge løsningen?” og ”hvorfor vil personen bruge løsningen?”.

Medbestemmende deltagere

Scopet for løsningen var endnu ikke fastlagt forud for workshoppen, så deltagerne på workshoppen skulle på dagen være med til at bestemme hvilke bestemte funktioner, der skal med i systemet, for at det giver mening – både for medarbejdere i it og andre afdelinger.

For de utålmodige har Syddjurs Kommune lavet et værktøj til intern brug, som bl.a. kan håndtere:

  • Indberetning af automatiseringsegnede processer direkte fra fagområder
  • Hjælp til styring og prioritering af kommende automatiserede processer
  • Overblik over mulige automatiseringsegnede processer pr. fagområde mv.
  • Statusoverblik
  • Delvis erfaringsopsamling på udviklet automatiseret proces.,

Hent løsningen her: https://bitbucket.org/syddjurskommune/digitale-assistenter-indberetningsformular 

Hør her, hvad Heidi fra Syddjurs Kommune sagde om at deltage i workshoppen