Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Smart City er digitalisering med mennesket i fokus

Udvikling af software i fællesskab giver rum til nye opgaver for de ansatte i kommunen. Men mennesker skal med på ønsket om samarbejde, og de skal med i styringen af projekterne.

Fem kommuner er med i et Smart City netværk, og én af dem er Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune har digitaliseringen skaffet sagsbehandlerne på borgerservice mere tid til den enkelte borger, når en repetitionsopgave er blevet automatiseret. Det har frigivet resurser til flere borgernære opgaver.

FAKTA: Smart City er et begreb, der dækker over social, økonomisk og miljømæssige bæredygtige byer. Nye digitale infrastrukturer og sensorer er blandt de løsninger, der skal gøre byerne smartere. Det danske netværk City Pack består af Aarhus, Aalborg, Vejle og København, som alle arbejder med at udvikle sig til Smart Cities.

Samarbejde om softwareudvikling og implementering er centralt i digitaliseringsprocessen. Smart City konsulent Sebastian Bønding Rasmussen fra afdelingen for Innovation, Teknologi og Kreativitet i Aarhus kommune siger: ”Når vi arbejder med smart city løsninger er 80% af arbejdet at få menneskerne med.” Den udviklings- og implementeringsproces, som i Aarhus foregår i samarbejde med universitetet, private aktører og by-interessenter, sker agilt grundet en governance kultur, hvor hierarkiet er forholdsvist fladt og tilgængeligt, påpeger Sebastian.

Smart Aarhus baseres på en ”coalition of the willing” med samarbejde på tværs af en bred bestyrelsesgruppe i front. Med udgangspunkt i OS2-fællesskabet mener sekretariatschef ved OS2, Rasmus Frey, at governance i form af projektstyring og organisering er centralt for stabil og solid projektskabelse i digitaliseringsøjemed. Samtidigt peger han på, at ejerskab over og involvering i  løsninger vil være med til at sikre en god oplevelse for de Smart City kommuner, som ønsker at komme ombord.

I Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle og København arbejder kommunen med private partnere og universiteter om at skabe smartere byer. I Smart Cities har digitaliseringen taget et ekstra skridt frem mod social, økonomisk, miljømæssig bæredygtighed. Gadelygterne skal kunne dæmpes, når der ikke er biler, skraldespandene skal selv kunne bede om en tømning og cyklisterne skal have grønt lys på deres vej igennem byen. I Aarhus er der opsat sensorer til forsøg med gadelysdæmpning, som Teknik og Miljø står for, fortæller Sebastian fra afdelingen for Innovation, Teknologi og Kreativitet i Aarhus kommune. Fremtiden er lige om hjørnet.