Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Set ud fra en samfundsvinkel kan open source gøre det mere effektivt og billigere at udvikle

I en undersøgelse af danske virksomheders brug af softwareløsninger og mulighederne for at benytte sig af open source produkter siger den hollandske Edgar Nollert, at virksomhederne ”er alt for tilbageholdende med at bruge open source-software”, selvom de vil kunne få forskellige goder og gevinster ud af at skabe en fælles-løsning på en fælles-udfordring. Fremgår det i en artikel på www.version2.dk

»Set ud fra en samfundsvinkel kan open source gøre det mere effektivt og billigere at udvikle velfærdsteknologi. Et sådant økosystem vil især gøre det billigere for dem, der køber de her løsninger, som for eksempel kommunerne eller regionerne« Siger Edgar Nollet, der er tilknyttet University of Amsterdam og gæster Alexandra Instituttet på Aarhus Universitet.

Med det offentlige "Open Source" fællesskab OS2, forsøger vi at samle alle danske kommuner om at skabe disse fælles løsninger, i et tværsektoral samarbejde med de danske it-leverandører, der i fællesskab udvikler løsninger, der hele tiden kan tilpasses og udvikles til de behov og udfordringer kommunerne løber ind i. En open source løsning kan skræddersyes ud fra det specifikke behov, og kan let udbygges til andre muligheder og områder, også af andre kommuner, der hvor der opstår et behov. 

I OS2 skal vi blot have alle danske kommuner med, så vil det økosystem af open source produktdeling som Nollert henviser til, kunne tilføje en kommune en faktor 98 til deres investering.

Open source er en korporativ måde at samarbejde, hvor andre kommuner kan få glæde af det produkt en kommune udvikler, som løsning på en udfordring de har i deres organisation. Kommunen stiller koden til softwaren til fri brug og videreudvikling under den betingelse, at hvis man udvikler et nyt modul til produktet, eller udvider produktets muligheder, skal man også stille dette til fri afbenyttelse og glæde for andre. Ligesom man selv fik adgang til produktet. På den måde forbedre man hele tiden et produkt og dets muligheder, i stedet for at købe en licens der skal fornyes årligt. Alle kan være med til at forbedre og udbygge produktet, både kommuner og leverandører, hvilket selvfølgelig også kommer udviklerkommunerne til glæde.

Princippet i open source er at udviklerkommunen fra før, også får glæde af de andre kommuners open source produkter. Der opstår altså et interessefællesskab af brugere der har samme udfordring og samme behov, der er sammen om at skabe de bedste løsninger. De udviklede produkter er langt hen ad vejen så specialiserede og målrettede et specifikt behov, for eksempelvis kommunernes indberetning, at der ikke er mange andre der har behov for produktet. Der er derfor ikke tale om at man bruger penge på at give sit produkt væk, men om at dele det med ligestillede der har samme udfordring, og som måske har flere og nye ideer til hvordan softwaren kan udvikles. En udvikling de alle får glæde af.

I OS2 er vi et fællesskab af indtil videre 56 medlemskommuner, med på nuværende 12 open source produkter i porteføljen. 30 pct. af medlemmerne har 3 eller flere OS2 produkter i drift i kommunen. Det mest udbredte OS2 produkt benyttes af over 70 pct. af danske kommuner og rækker ud over antallet af medlemmer i OS2. Det idelle øjebliksbillede ville selvfølgelig være at hver af de 56 kommuner havde udviklet et produkt, sådan der i fællesskabet er adgang til 56 forskellige produkter der løser forskellige behov. Men open source er stadig nyt for mange, og OS2 fællesskabet er det først æg der er ved at vokse sig stort. Vores mål er at samle alle aktører omkring muligheden, og dele så mange løsninger som muligt med hinanden, for at skabe et økosystem af open source produkter der kan optimere kommunernes drift.

Edgar Nollert berører nogle af de helt essentielle udfordringer for open source, at kendskabet og modet til at bruge et alternativ ikke er stor nok i de danske virksomheder, kommuner, og regioner.

"Men deling af viden, ressourcer og resultater sker allerede, og der ligger store gevinster, både økonomiske, kvalitets, forretnings- og udvidelses-mæssige. Gevinster der kan være fremtidens svar på at løse fælles udfordringer gennem samarbejde og en fælles løsning. Support, opdateringer, sikkerhed, brugervenlighed og ikke mindst styring af systemet er nemlig mindst lige så god som ved et konvertionelt produkt. Fordelen ved open source er at der er mange dygtige udviklere der kan være med til at finde og løse problemerne." siger OS2s forretningsleder Rasmus Frey.

Så vi kan kun tilslutte os Edgar Nollerts opråb, og opfordre alle til at se på mulighederne for at benytte open source hvor det kan komme fællesskabet til gavn.