Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Region Hovedstaden fravælger Open Source

Region Hovedstaden fravælger open source, hvorfor Kristian Tørning, lektor på Danmarks Medie og Jourunalisthøjskole, til Version2 kalder dem uambitiøse. I artiklen stiller han spørgsmålstegn ved, hvorfor Region Hovedstaden kaster milliarder efter et proprietærsystem, som dels er kodet i et sprog, de fleste leverandører ikke kender, og som vi dels ikke ved, om er sikkert nok.

Ifølge Kristian Tørning kunne et open source system medvirke til, at vi ville kunne nyde godt af, at alle kunne bidrage med features til vores system, det ville forhindre, at vi blev lænket til én hovedleverandør, og vi ville kunne bidrage til FN’s verdensmål, og støtte hele verdens sundhed med robust og åben informationsteknologi.

I artiklen peges der yderligere på, at det er nødvendigt at sætte brugeren i centrum ved at anvende user centered design, når man skal designe software til komplekse og kritiske arbejdssituationer. I OS2 har vi 16 open source produkter, som er udviklet, ejet og bruges af kommunerne. Koden ligger frit tilgængelig, og netop dette er med til, at systemerne bliver bedre og bedre, og udvikles præcis til de, som skal bruge systemerne. Omkostningerne er minimale, fordi medlemmerne deler udgifterne, og sammen sørger for, at vedligeholde og udvikle produktet.