Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2 til LGA's årlige konference og messe i Bournemouth

Jens Kjellerup fra OS2s bestyrelsen har været en tur i England for at tale til de årlige LGA (Local Government Association) konference.

LGA konferencen i Bournemouth er en årligt tilbagevendende konference som afholdes af foreningen af lokale ”governments” – Englands svar på KL. Konferencen dækker både kommuner som kan være meget små i storbritanien til enheder på størrelse af de tidligere danske amter.

Opgaveporteføljen for hver af størrelserne "boroughs", "counties" og "regions" er en delmængde af danske kommuners og regionernes opgaveporteføljer. Dog med det twist at næsten alle digitale opgaver er centralt samlet i GDS – Government Digital Services.

Det var broget mængde af udstillere som dækkede alt fra selskaber der laver lotterier til at finansiere lokale behov over statslige geo services til foreninger af frivillige indenfor kampagner imod at købe forfalskninger af mærkevare. Meget fremtrædende var diverse veteranforeninger for soldater dækkende hver deres krige fra 1. verdenskrig til Irak krigen. Hvor Danmark er foreningernes land er Storbritanien de frivilliges land.

Jens holdt et oplæg om OS2 som et tværkommunalt ejerskab og samarbejde om digitale løsninger til kommunerne. Oplægget blev holdt i den såkaldte Innovation Zone.

Oplægget om OS2 strukturen, om metoden og om produkterne (ca. 35 minutter) trak så mange tilhørere at de sidste måtte stå op. Der var stor spørgelyst – særligt til ejerskabsdelen og samarbejdsformerne. Og om det ikke er vanskeligt at holde fokus på fælles udvikling (målet) når beslutningsstrukturen ikke er mere hierakisk. Alt i alt varede diskussionen næsten 20 minutter med  stor spørgelyst – hvilket jo er dejligt.

Det var vellykket at deltage i den forstand at det gav grobund for OS2 tanken. Der var flere som gav udtryk for at de synes det er fantastisk at kommunerne med OS2 havde taget ansvaret for egen digitalisering. Umiddelbart bliver det nok ikke til et konkret samarbejde men det kan være vi bliver inviteret en anden gang og dermed langsomt kan bidrage til en OS2 pendent i England.

Tilbagemeldingen fra arrangøren er at de synes oplægget var meget vellykket og interessen og spørgelysten havde været meget større end forventet.

Herligt at kunne sætte OS2 på kortet også i udlandet.

 

Bilag:
PDF icon Presentation of OS2 in english.pdf