Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

To OS2 relaterede projekter modtager støtte fra rammearkitekturpuljen 2018

To OS2-projekter er på listen over de fem projekter, der i 2018 modtager støtte til brug af rammearkitekturen:

Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv, 65.000 kroner. Syddjurs Kommune. Projektet er ikke et OS2-produkt men der er tråd til OS2-produkter og OS2 stiller også værktøjer til rådighed. Projektet kan følges under projekter, https://os2.eu/projekt/faelleskommunale-klassifikationer-med-et-faellesoffentligt-perspektiv

OS2kitos som autoratativ kilde til oplysninger om IT-systemer, Snit-flader og KLE, 160.000 kroner. Ballerup Kommune. OS2kitos er et værktøj, der er udviklet til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje i kølvandet på monopolbruddet og den nye fælleskommunale rammearkitektur. 

Det glæder os, at kommunerne nu har endnu større forudsætning for at at arbejde med udvikling af de to projekter, og dermed kan høste gevinsterne til gavn for alle landets kommunerne.