Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2 fylder 6 år

to hænder tegnet og tekst THE BEST GIFT IS YOU!

Da OS2 for seks år siden så dagens lys, var der tale om et offentligt hjemmeside-fællesskab baseret på open source content management-systemet Drupal. I dag er fællesskabet vokset til 61 kommuner, har 16 produkter, og endnu flere på vej.

 

Tirsdag d. 24. april 2012 så OS2-fællesskabet dagens lys med deltagelse af fem kommuner: København, Ballerup, Sønderborg, Syddjurs og Ishøj Kommune. Dengang var formålet at lave et hjemmeside-fællesskab baseret på open source content management-system Drupal, og sammen sætte gang i udvikling og deling af hjemmesider.

Opstartskommunerne ønskede at gøre op med det at bruge mange udviklingsressourcer sammen med eksterne leverandører, uden at kunne dele frugterne af arbejde med andre kommuner. Målet var at sætte skub i udviklingen og delingen af webløsninger på open source platforme. Systemerne der blev udviklet i fællesskabet skulle være open source og kunne anvendes kvit og frit af andre kommuner.

Filosofien er den samme, men meget har ændret sig

De fem kommuner havde en helt klar filosofi for OS2:

  • At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i open source i det offentlige til gavn for borgerne
  • At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber
  • At agere åbent og fremme Open Source og Open content
  • At frigøre information og systemer, og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere
  • Billigere web-løsninger og digitale servicefunktionaliteter

Sådan lød filosofien for seks år siden, og sådan lyder den også i dag.

Der er dog sket meget siden. OS2-fællesskabet er vokset fra fem medlemmer til i dag at rumme 61 offentlige medlemmer ud af landets 98 kommuner. Produktporteføljen er vokset til 16 produkter og endnu flere på vej.

Borgernes behov skal være vores rettesnor

Den bagvedliggende filosofi har til formål at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Når kommunerne udvikler nye systemer, er det derfor altid med brugerne for øje.

For nyligt fortalte vi om sundhedsplejersken Inge Søgaard Laursen, der dagligt bruger OS2indberetning til at indberette kørsel. Det har betydet, at hun bliver sparet for flere timers arbejde hver måned, fordi hun ikke længere skal indberette kørsel og finde adresser manuelt. Hun har en app der gør det for hende helt automatisk.

Open Source er fællesskab og vores evne til at gøre hinanden bedre

Med fællesskabet ønsker vi at udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner, regioner og statslige institutioner. Og lige netop fællesskabet er vigtigt i denne forbindelse. Mange mener, det kan være risikabelt at satse på open source, men fordelen med open source er netop, at den baserer sig på såkaldte ’communities’. Derfor er medlemmerne med til at gøre hinanden bedre, fordi vi sammen skaber, udvikler og forbedrer produkter, som kan bruges af så mange som muligt inden for den offentlige sektor.

Et fællesskab er, ifølge Doug Cutting, skaber af Hadoop og Lucene, langt mere stabil over tid, fordi der netop bliver skabt et netværk omkring produktet, fremfor at have et produkt, der blot ligger hos og bliver ejet af leverandøren

Fællesskabet sikrer ydermere en governanceramme for open source i det offentlige, ligesom det også sikrer teknisk udveksling og videndeling.

Fremtiden for OS2

OS2 er gennem de sidste seks år blevet en del af den offentlige it-verden. Fx arbejdes der lige nu på en IoT-platform, som vil være uundværlig i fremtiden i forhold til de udfordringer kommunerne kommer til at stå overfor, når de skal til at tænke ’smart’

Og OS2 vil gerne blande sig i debatten. Vi tror på, at deleøkonomi, digitalisering og tværkommunalt samarbejde er vigtigt, når vi skal skabe de bedste systemer i det offentlige.

Derfor sætter vi også gerne vores viden og tid til rådighed. Senest i en paneldebat om opgavetyveri på offentlig digitalisering, ligesom vi også stiller vores ressourcer til rådighed, når der om et par måneder er folkemøde på Bornholm.

Vi er ikke i tvivl – OS2-fællesskabet giver værdi til den offentlige digitalisering.

 

 

Billede: Dakota Corbin på Unsplash.com