Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Opstartsmøde i OS2rollekatalog

Fredag d. 6. oktober mødtes koordinationsgruppen for OS2rollekataloget til opstartsmøde. Efterfølgende er status for projektet følgende:

  • Finde en dato for det første møde i koordinationsgruppen
  • Der skal nedsættes en styregruppe
  • Der skal vurderes hvor meget code og security review der skal gennemføres, før det kan anbefales bredt, at det bliver taget i brug
  • Opsamling på de opgaver, de allerede nu ved ligger som Backlog ved Digital Identity