Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Open Source er den hemmelige ingrediens i succes

Hvis du gerne vil have succes, har du større chancer med open Source. Sådan siger Doug Cutting, der er skaber af både big data-frameworket Hadoop og søgemaskinesoftwaren Lucene til version2.dk

Vi kender Linux, som er et af verdens mest succesfulde operativsystemer. Et operativt system der, ifølge Doug Cutting, har fået succes, fordi det er open source. Faktisk er 2/3 af alle webservere i dag baseret på en eller anden form for Linux og bruges stort set af os alle, uden vi er bevidste om det.

Risikabelt at satse på open source?

Open source har den store fordel, at det baserer sig på ’communities’. I OS2 er filosofien, at vi via fællesskabet og open source er med til at gøre hinanden bedre, fordi vi sammen skaber, udvikler og forbedrer produkter, som kan bruges af så mange som muligt.

Når der derfor er folk, der mener, at det kan være for risikabelt at satse på open source, er det en helt forkert opfattelse, mener Doug Cutting. Open source baserer sig i høj grad på fællesskabet omkring koden, og i praksis ser man, at der er leverandører, der understøtter det, der er communities, altså fællesskaber.  Det er langt mere stabilt over tid, fordi der bliver skabt et netværk omkring produktet.

Open source som den hemmelige ingrediens

Doug Cutting lancerede i starten af 00’erne søgeværktøjet Lucene, skriver version2.dk. Succesen med Lucene tilskriver han i høj grad open source og det community, der udviklede sig omkring systemet, som i dag bruges af både både Netflix og Twitter. Men med Lucene er det ikke nødvendigvis fantastisk kode, der er årsagen til succes.

Med Lucene er det langt mere sandsynligt, at succesen er drevet af, at det er open source. Organisationer kan prøve det af, ud at indgå nogen som helst formel aftale. Med et open source produkt er det muligt at skalere videre til produktion. Dermed er man ikke afhængig af en virksomhed, der kan ændre deres prismodel eller gå konkurs.

Monopolbruddet og fællesskabets styrke

OS2, eller OS2, som er en forkortelse for Open Source x Offentligt Samarbejde opstod i 2012. Grunden hertil var, at kommunerne alt for ofte oplevede at bruge mange udviklingsressourcer sammen med eksterne leverandører, uden at kunne dele frugterne af arbejdet med andre kommuner. Derfor kan OS2’s produkter i dag anvendes kvit og frit af andre kommuner. Alt ligger på og kan hentes fra OS2’s GitHub.

Monopolbruddet med KMD har skabt særlig god grobund for tværkommunale samarbejder og fællesskaber.

Ansvaret for digitalisering ligger nu hos den enkelte kommune, og samarbejdet på tværs af kommunerne betyder, at de specialiserede kompetencer inden for it og digitalisering i højere grad bliver udnyttet. På den måde understøtter fællesskabet at alle opnår en bedre og mere effektiv håndtering af it- og digitaliseringsområdet, skriver kl.dk.