Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Ny medarbejder i OS2-sekretariatet

Fra januar har vi ansat Terese Svinth Lorentzen i OS2-sekretariatet, som dels skal løfte kommunikationsopgaverne i OS2, og dels være med til at koordinere nogle af opgaverne omkring OS2’s projekter.

For jer medlemmer betyder det, at I kan bruge Terese til at få rådgivning om kommunikation omkring produkter eller projektere. Terese kan desuden hjælpe jer med at udsende nyhedsbreve eller bistå ved organiseringen af arrangementer, og sørge for det praktiske.

Terese skal også arbejde koordinering af et udvalgt antal OS2-produkter, som er en del af OS2s governance. Koordineringsopgaverne indebærer:

  • Planlægge og afvikle styre- og koordinationsgruppemøder
  • Planlægge og afvikle møder i faggrupper og fagudvalg. Fx arkitekturgruppe eller redaktion
  • Vedligeholde produktsider på hjemmesiden
  • Vedligeholde Jira-projekterne
  • Planlægge projekt- og produktarrangementer
  • Indsamle ønsker til videreudvikling fra tilsluttede kommuner
  • Indsamle dokumentation og information fra interessenter
  • Håndtere tilslutning
  • Kommunikere til tilsluttede kommuner og andre interessenter

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt gerne Terese: lzte@aarhus.dk / 25 39 91 85