Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Lærerig dag om OS2 Indberetning

Et stort fremmøde af fagpersoner fra kommunerne og forskellige leverandører gav fuldt hus hos Miracle, da ca. 50 deltagere var samlet for at forstå og udvikle OS2Indberetning, og heriblandt mange nye interesserede kommuner og leverandører.

Torsdag blev der afholdt et succesfuldt seminar om OS2indberetning, hos Miracle i Århus der er leverandør af produktet. Seminaret var arrangeret i samarbejde med udviklingskommunerne, hvor OS2indberetning blev præsenteret og demonstreret for deltagerne. De involverede kommuner viste den værdi OS2 løsningen har skabt for dem, og hvorfor de har valgt at lave produktet i OS2 regi som et open source produkt. Open source er en måde at samarbejde, hvor andre kommuner kan få glæde af produktet, og alle kan være med til at forbedre og udbygge produktet, både kommuner og leverandøre, hvilket igen kommer udviklerkommunerne til glæde.

Der var en god stemning og berigende debat om governance af produktet og fremtidige funktioner, og hvordan open source kan skabe værdi for kommunen, inkl. de kommuner der har lagt penge i at få udviklet produktet, samt leverandørerne der har udviklet løsningen. Under debatten kom en masse gode spørgsmål og meget relevante snakke både under og imellem oplæg. Udfordringerne i open source løsninger blev også italesat, og ikke mindst finansiering af den governance der er nødvendig blev diskuteret.

Der kom rigtig mange gode input, som tages med i det videre samarbejde om OS2indberetning, og samarbejdet om OS2. 

Næste skridt er at koordinationsgruppe og OS2 forretningsledelse arbejder videre med konkret udkast til tilslutnings mulighed for andre brugerkommuner.

Der bliver afholdt en arkitekturworkshop tirsdag d. 13/12 hvor governance omkring koden skal på plads. Mange leverandører skal kunne arbejde på løsningen og kommuner skal også selv kunne køre videre med egne videreudviklinger.

Vi glæder os over den store interesse og engagement der er i OS2 og for open source værdierne, som vi tror kan være med til at skabe en fælles-løsning på en fælles-udfordring.

TAK til alle deltagere der berigede fællesskabet og debatten, samt til Miracle og udvikler-kommunerne der faciliterede en rigtig god dag, og de største sandwich set længe.