Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Kravmotor som løftestang - workshop for de nysgerrige

Hvordan fungerer OS2kravmotor, og hvad bruges den til? Det var nogle af de spørgsmål, deltagerne fik svar på, da OS2 afholdte OS2kravmotor workshop.

Torsdag d. 1. februar afholdtes OS2 kravmotor workshop, med 27 repræsentanter fra 16 forskellige kommuner, samt en repræsentant fra Digit. Også to leverandører var mødt op, dels Digital Identity, som har stået for udviklingen af kravmotoren, samt Magenta, som har et tæt samarbejde OS2.

Størstedelen af deltagerne mødte op med stor nysgerrighed omkring, hvordan andre kommuner bruger kravmotoren. Ligeledes processen omkring hvordan non-funktionelle krav kan håndteres bedre i deres egen kommune fangede deres opmærksomhed. Dagen forløb med både oplæg fra brugere og leverandøren, mens de fremmødte også fik stillede deres nysgerrighed med spørgsmål og diskussioner.

”Deltagerne var nysgerrige og friske med spørgsmål og dialog. Det tyder godt for OS2kravmotor, som en platform for udveksling af viden og erfaringer på tværs af danske kommuner”, siger Henrik Bojsen fra Syddjurs kommune, som var en af medarrangørerne for workshoppen.

Det er godt nok smart

Under workshoppen, som blandt andet indeholdte en gennemgang af funktionaliteten og case stories, blev der flere gange nikket anerkendende blandt deltagerne og sagt ”det er godt nok smart”. Heidi Johansen fra Randers Kommune fortalte, hvordan de forud for implementeringen af kravmotor havde høstet erfaringerne fra flere af de andre brugere af OS2kravmotor. Kravmotoren er i Randers Kommune blevet en katalysator for at igangsætte flere af de OS2-produkter, som var implementeret, men aldrig taget i brug – og med succes.

Kravmotor som løftestang

Siden OS2kravmotoren blev lanceret i oktober 2017 har 16 kommuner allerede implementeret systemet. De er enige om, at kravmotoren giver bedre anskaffelser i hele kommunen. Samtidig giver det store fordele for leverandørerne, fordi de nu nemmere kan besvare krav i forbindelse med indkøb – særligt i kraft af, at formuleringen af kravene vil være ensartede på tværs af indkøbet - og dermed også, hvordan det skal besvares. Samtidig kan de få et indblik i kommunernes ønsker til IT-arkitekturen.

Udviklingen af OS2kravmotor

OS2kravmotor blev oprindeligt udviklet, fordi kommunerne mangler videndeling omkring det at stille de rigtige ikke-funktionelle krav. Håbet var derfor, at kravmotoren kunne danne rammen for fællesskabet, så en fælles kravbank højner kvaliteten af de ikke-funktionelle krav. Læs mere om OS2kravmotoren her.

Find slides fra dagen her.