Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Kommuner samarbejder i stort omfang skriver KL.dk

En ny undersøgelse afviser en gammel myte om kommunerne som ”øde øer”, der forsøger at opfinde hver sin dybe tallerken. Sandheden er, at kommunerne samarbejder i stor stil. Både med hinanden, regioner, privat erhvervsliv og andre aktører. Sådan skriver kl.dk om en stor ny KL-undersøgelse om de samarbejdende kommuner.

Samarbejde er altafgørende

I OS2 spiller samarbejdet mellem kommunerne en altafgørende rolle. Produkterne er udviklet i fællesskab mellem flere kommuner, og især ét af systemerne, OS2indberetning, bliver af Jon Badstue Pedersen, bestyrelsesmedlem i OS2, fremhævet som et godt eksempel på samarbejdet.

Det er udviklet af to medlemskommuner og bruges nu i ti danske kommuner, med flere på vej. Medarbejderne bruger systemet til at indberette kørsel, og på initiativ fra en tredje kommune er et feriemodul udviklet. På den måde kan medarbejderne også indberette ferie

”Feriemodulet i OS2indberetning er et glimrende eksempel på, hvordan OS2-fællesskabet og den deleøkonomiske model fungerer og giver værdi til flere kommuner på tværs.”

Øget kvalitet for borgerne

Ifølge KL-formand Martin Damm er målet for samarbejdet mellem kommunerne at sikre øget kvalitet for borgerne, men innovation og udvikling er også højt på dagsordenen, når kommunerne indgår samarbejder.

Ved at være medlem af OS2, har kommunerne direkte indflydelse på indholdet af løsningerne. OS2-løsningerne opstår ofte ved, en kommune får en god ide, som de ønsker at initiere et egentligt udviklingsprojekt på, og henvender sig derefter til de andre kommuner i fællesskabet.

Kommunerne kan dermed koble sig på som ’tilknyttede partnere’, der bidrager med input til løsningen, og er med til at dele udviklingsomkostningerne. Sådan skrev bladet Prosa i september 2017.

Flere samarbejder på vej

KL-undersøgelsen viser også, at kommunerne planlægger endnu flere samarbejder, hvilket vi også oplever I OS2. Flere kommuner melder sig ind, og ser fordelen af samarbejdet, så vi i dag er oppe på 60 medlemmer. OS2-fællesskabet har en solid organisering, som sikrer, at løsninger udvikles, deles og videreudvikles på et fornuftigt grundlag i samarbejde med leverandørerne.

”I OS2 tror vi på, at en god relation til leverandørerne skaber bedre resultater i kraft af, at vi lærer hinandens forretning bedre at kende, og derfor udvikler de 50 tilknyttede leverandører sammen med medlemmerne” siger Jon Badstue Pedersen.

Dette spiller meget fint sammen med KL’s udspil ”Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder”, som blev offentliggjort først på året, hvortil Martin Damm siger: ”Det er et rigtig stærkt signal, at kommunerne har så stort fokus på samarbejde. Ikke mindst i en tid, hvor der fra alle sider er stærkt fokus på, at vi skal sikre endnu bedre samarbejde i den offentlige sektor”.