Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Kommunal- og regionsrådsvalg med OS2valghalla

Nogle sten er stablet foran et vandfald

Når danskerne d. 21. november skal stemme til kommunal- og regionsrådsvalget vil 27 kommuner bruge OS2valghalla til at håndtere valgstyrere og tilforordnede, én af dem er Kolding Kommune.

OS2valghalla forenkler og digitaliserer processen med at rekruttere tilforordnede, når der er valg i kommunen. På den måde sikrer man sig, at en tung, manuel opgave bliver digitaliseret, samtidig med at man bibeholder datasikkerhedsniveauet.

Kolding Kommune er en af de kommuner, der i mange år har brugt OS2valghalla, og oplever det som en stor lettelse, fordi de ikke selv skal sidde og fordele de tilforordnede rundt omkring. Og særligt i år, har de brugt det til noget ganske særligt, selvom dette dog har været lidt omstændigt.Vi skal i Kolding Kommune gennemgå brevstemmerne dagen før, og der har vi brugt Valghalla til at indkalde folk til at komme dagen før. Så vi har oprettet et ’nyt’ valg til at indkalde folk til at tælle stemmerne op dagen før.

”Vi skal i Kolding Kommune gennemgå brevstemmerne dagen før, og der har vi brugt Valghalla til at indkalde folk til at komme dagen før. Så vi har oprettet et ’nyt’ valg til at indkalde folk til at tælle stemmerne op dagen før.” Sådan siger Pia Hedetoft, der er sekretær for kommunaldirektøren i Kolding kommune.

Hvad kan systemet?

OS2valghalla er en platform for digital kommunikation med partier og borgere om besættelse af pladser som valgtilforordnede. Systemet giver både valgsekretariatet og partiforeningerne overblik over opgaver og andel i valget. Partier og borgere kan melde sig til på valghalla.dk, og efterfølgende kommunikere med valgsekretariatet gennem OS2valghalla. Samtidigt kan OS2valghalla vise hvor mange tilforordnede, der har tilmeldt sig.

I Kolding er det partisekretærerne for hvert parti, der får adgang til OS2valghalla. De opretter selv og placerer valgtilforordnede på pladserne, så det er en kæmpe lettelse, at vi ikke skal sidde og gøre det for dem.

Bliv en del af netværket

Gennem samarbejde deler kommunerne udgifter til den videre udvikling af systemet, og sammen hente de nødvendige besparelser. 27 kommuner gør allerede brug af OS2valghalla – men vi vil gerne være flere.

 

 

Foto: Martin Sanchez på Unsplash.com