Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Kommende regeringsparti: Få de offentlige it-systemer til at tale sammen!

Den politiske IT-ordføre hos LA, Danny K. Malkowskis siger i et interview i Computerworld, at den offentlige brug af IT-løsninger bør kunne ”bygges modulært op”, sådan at vi kan ”udskifte moduler i en del af projektet frem for i hele løsningen, når den skal udskiftes" og forsætter", Dermed kunne alting gøres bedre og billigere, end det sker i dag. Her er det så vigtigt, at staten ejer sin egen kode, så man selv kan styre modulerne."

Han mener samtidig at der også tabes en masse penge på gulvet, når vi bygger it-systemer som supertankere, der kan gå til grunde, som vi har set med eksempelvis Polsag og EFI-systemet. For disse systemer ville alt for meget på én gang, og så kan man ikke bruge de elementer, som rent faktisk virker. Skriver Computerworld.

”IT systemer bliver mere og mere løst koblet og skabt til at gøre en ting godt og flere hvis de kobles med andre komponenter. Hvorfor skal det offentlige ikke nyde godt af udviklingen, det kan kun give samfundsmæssig mening. En forudsætning er dog at der er en system arkitektur og en styring af projekterne, som understøtter flere uafhængige leverandører og implementeringer.” tilføjer Rasmus Frey fra OS2

Malkowskis der selv ejer to it-virksomheder, henholdsvis med fokus på cloud-kryptering og 3D CAD-software, siger i artiklen at it-systemerne i det offentlige bør administreres af en central instans. Han peger samtidig på, at der bør sidde én koordinator af de mange it-udbud [Red: it-systemer], så der kommer en ensartethed og it-specialeviden ind i projekterne.

I OS2 er vi meget enige i at der bør være et centralt organ, der kan understøtte udviklingen af et offentligt it-landskab, der er så integreret, at vi kan nå til et punkt hvor de grundlæggende it-system kan opbygges af moduler og tilpasses decentrale behov med løsninger. Løsninger og moduler der kan implanteres direkte i andre offentlige it-systemer, hvor der er brug for samme løsning. 

”Et decideret it-ministerium er nok for meget, men jeg kunne godt se, at alle udbud bør koordineres ud fra ét ministerium eller én styrelse fremfor, at det sker fra 6-7-8 forskellige ministerier," siger Danny K. Malkowski og fortsætter:

”udover at stå for projektledelsen til at få bygget it-systemet færdigt, er det også Indenrigsministeriets (eller anden ansvarlige myndighed), som står for ansvaret at få offentlige it-systemer til at "tale sammen" ved en garanti for, at data kan genbruges fra det udbudte system og ind i andre offentlige it-systemer.”

Ét bud på en sådan instans er selvfølgelig under et ministerium, men erfaringerne fra OS2 viser, at netop denne funktion bør ligge uden for de eksisterende afdelinger, og være et tværsektoriel enhed der ligger sig ind i samarbejdet mellem udbyder og leverandør. Dermed opnår vi en neutral instans, der kan arbejde for at få bedst mulige udnyttelse og strategisk brug af it-systemer i hele det offentlige it-landskab. OS2 har allerede taget hul på dette arbejde, og fokuserer lige nu på at skabe en sammenhængende it-infrastruktur blandt de 98 kommuner. En struktur hvor it-systemer kan udvikles i samarbejde mellem kommunerne og leverandørerne. Det vil selvfølgelig være naturligt at bruge erfaringerne fra dette arbejde, og udvikle videre på OS2 fællesskabet og open source principperne, hvilket sikre at også regioner og staten kan samarbejde direkte med kommunernes it-systemer - hvis region og staten ønsker det.

I OS2 er vi glade for de klare politiske udmeldinger om at lave mindre udbud, og at finde et fællessystem med fælles governance der kan være fleksibel i forhold til lokale udfordringer og behov. Netop derfor arbejder vi i OS2 på at skabe en fælles platform, hvorfra fremtidens offentlige it-systemer kan bygges.

OS2 er et digitaliserings fællesskab, hvor vi sigter mod at kommuner, regioner, staten og offentlige institutioner, samarbejder om at skabe en fælles løsning på en fælles udfordring.

 

Foto: tsaiproject