Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Hvorfor melde sig ind i OS2?

I OS2 deler medlemmerne programmer og resultater med hinanden via open source licenser. Løsningerne ejes af medlemmerne og udvikles på eget initiativ.

Videndeling, samskabelse og deleøkonomi er blot nogle af de fordele, du får som medlem af OS2. Det åbne fællesskab betyder, at du som medlem kan få gavn af andre medlemmers løsninger gennem adgangen til den fælles pulje af produkter.

Videreudvikling skaber nye muligheder

Produktet OS2indberetning er udviklet af to medlemskommuner, og bruges nu i ti danske kommuner, med flere på vej. Medarbejderne bruger systemet til at indberette kørsel, og på initiativ fra en tredje kommune er et feriemodul udviklet, således medarbejderne også kan indberette ferie.

”Feriemodulet er et glimrende eksempel på, hvordan OS2-fællesskabet og den deleøkonomiske model fungerer og giver værdi til flere kommuner på tværs”. Sådan siger Jon Badstue Pedersen fra Syddjurs kommune, bestyrelsesmedlem i OS2.

Stærk leverandørsamarbejde

Med OS2 har medlemmerne en fælles struktur og styring for open source projekter og it-løsninger. Fællesskabet har en solid organisering som sikrer, at løsninger udvikles, deles og videreudvikles på et fornuftigt grundlag i samarbejde med leverandørerne.

”I OS2 tror vi på, at en god relation til leverandørerne skaber bedre resultater i kraft af, at vi lærer hinandens forretning bedre at kende, og derfor udvikler de 50 tilknyttede leverandører løsningerne sammen med medlemmerne”.

Læs mere om mulighederne i OS2-samarbejdet her.