Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

DIGIT går ind i OS2mo - og gør mo billigere pr. borger

Digitaliseringsforening Sjælland har netop givet tilsagn om at gå ind i OS2mo-projektet, og med 1,4 mio. indbyggere i de tolv kommuner, betyder det, at den samlede pris nu falder til 1. kr. pr. borger.

30 kommuner er gået sammen om at finansiere projektet OS2mo, som skal danne grundlag for kommunernes arbejde med at bryde KMD’s monopol i arbejdet med organisationsdata. Ambitionen er, at skabe en fælles open source organisationskomponent til anvendelse i kommunerne som autoritativ kilde til organisationens- og medarbejdersoplysninger.

I version 2.0 bliver teknologierne fra de tre projekter OS2mo, LoRA og VeRA sammenbygget i ét samlet projekt. OS2rollekataloget vil også kunne benytte de organisationsdata, som ligger i OS2mo. På den måde dækker systemet behovene for lokal implementering af rammearkitekturelementerne Medarbejder, Organisation, Klassifikation og Roller.

”Det er godt at se, at kommunerne går sammen om et digitaliseringsbehov, hvor kommunerne ønsker at eje deres egne data, således at de i forhold til forskellige andre typer systemer nemmere kan skifte mellem leverandører, uden at det medfølger dyre transaktionsomkostninger siger Formanden for OS2 Michel van der Linden og fortsætter: ”Samtidig er OS2MO over tid tilgængelig for leverandører, ligesom alle andre OS2-indsatser, således at de kan tilføje mere værdi”.

Pilotkommuner

OS2 betragter OS2mo som et væsentligt element i den fremtidige kommunale infrastruktur, hvor den centrale infrastruktur i det gamle KMD-monopol nedbrydes, og en helt ny opbygges via Støttesystemerne af Kombit. Der er fastsat en tidsplan, hvor det første præpilot-projekt skydes i gang i maj 2018, og de første pilotkommuner tager OS2mo i brug i juni. Efter sommer starter den yderligere implementering af OS2mo i de resterende kommuner.

”For Ballerup Kommune er den (OS2mo red.) essentielt. Vi har bygget vores identitet over det gamle apos, men den er mangelfuld i forhold til monopolbrudet. Derfor ser vi meget frem til at implementere mo i foråret 2018, og dermed klargøre Ballerup Kommunes identitetsinfrastruktur til monopolbrudsprocessen. Samtidig understøtter mo de allerede digitaliserede arbejdsgange omkring digitalisering og personale”. Sådan siger Sekretariatschef Jens Kjellerup, Ballerup Kommune.

Baggrunden for OS2mo (Mennesker og Organisation)

Med den fælleskommunale rammearkitektur er der sket en radikal ændring og nyudvikling af det kommunale it-landskab. Systemlandskabet i kommunerne har været styret af leverandørerne. Nu er der brug for, at kommunerne tager ejerskabet over deres egne data, specielt når monopolbruddet træder i kraft, og kommunerne selv skal have styre på deres stamdata.

Hver eneste kommune har i dag mange steder, hvor oplysninger om organisation og medarbejdere genbruges, og oplysningerne er som regel tastet manuelt ind i det enkelte system. Derfor bliver der brugt mange ressourcer på manuelle opdateringer, når kommunerne løbende ændrer i den administrative organisation.

Det færdige produkt kommer til at fremstå som et kommunalt mini-IDM. Samtidig vil det nye OS2mo kunne udgøre en lokal implementering af de nødvendige rammerarkitekturkomponenter, og dermed også danne grundlaget for at kunne integrere med støttesystemerne.

Følg med i projektet OS2mo her