Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Deleøkonomi - det nye sort

Deleøkonomi er blevet et buzzword. Vi deler vores boliger på Airbnb, i Aarhus er de blevet forsøgsby for deleøkonomi i 2017, og hos regeringen har de netop fremlagt en ny delestrategi.

Deleøkonomi er blevet et buzzword. Vi deler vores boliger på Airbnb, fylder bilen op med GoMore, i Aarhus er de blevet forsøgsby for deleøkonomi i 2017, og hos regeringen har de netop fremlagt en ny delestrategi.

56 af landets 98 kommuner er med i OS2’s digitaliseringsfællesskab, som baserer sig på lige netop deleøkonomi. Via en fælles finansiering og spilleregler blandt kommunerne, oprettes projekter til udvikling af nye open source produkter i OS2-fællesskabet. Siden 2012 er der skabt 14 driftsklare løsninger, som alle er blevet til ved hjælp af deleøkonomiske principper, igangsat og støttet af forskellige kommuner.

Fælleskommunale løsninger giver mening
I Aarhus kommune forsøger de sig i 2017 med at skabe bedre vilkår for udviklingen af deleøkonomien, og har i den forbindelse formuleret seks principper for arbejdet. Her bliver der blandt andet nævnt, at digitalisering er en mulighed, der gør, at ressourcer i bred forstand kan udnyttes bedre. Og lige netop dette, dog måske i en lidt anden forstand, er en del af OS2’s kerneværdier: at fremme samarbejde, deling og digital udvikling via fællesskabet, som løser et fælles behov. Om dette siger OS2’s sekretariatschef, Rasmus Frey:

”For OS2 er åbenhed, samarbejde, deling og ejerskab af egne løsninger i højsædet. Jo flere vi er, desto billigere kan det gøres. Vi opfordrer til at melde sig ind, fordi det er i fællesskabet, vi kan fortsætte med at udvikle bedre digitale løsninger”.

Når ejerskabet til OS2’s løsninger juridisk set ligger i OS2-fællesskabet, betyder det, at det økonomiske til udvikling af produkter deles blandt medlemmerne. Til medlemsbladet PROSA, siger Jon Badstue Pedersen, en af OS2-ildsjælene:

”For mig er en af de store fordele ved OS2, at udviklingsprojekterne er baseret på deleøkonomi. Jeg ser open source som et praktisk redskab til at muliggøre deleøkonomi og reel deling af komponenter på det her område”.

Deleøkonomi på den politiske dagsorden
Mandag d. 8. oktober udsendte regeringen en ny strategi for deleøkonomi, og mener, at Danmark skal være et deleøkonomisk mekka, ligesom de hos et af regeringspartierne, siger: ”Lad os nu dele det, vi har, i stedet for at producere nyt.”. Hos OS2 har deleøkonomi og samskabelse været på dagsordenen siden 2012, og via et sæt fælles spilleregler skabes et åbent, resultatskabende og ligeværdigt fællesskab.