Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Databehandleraftale

D. 25. maj 2018 2018 træder persondataforordningen fra EU i kraft. Den vil indgå i EU-landenes egne lovgivninger på området, dog med plads til national supplerende lovgivning.

Når den nye persondataforordning træder i kraft, betyder at kommunerne skal efterleve forordningens nye og skærpede krav, skriver kmd.dk.

Opsummeret er ændringerne i persondataforordningen:

  • Større dokumentationskrav
  • Individer vil få udvidede rettigheder
  • De nationale datatilsyn vil få bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder

Persondataforordningen i OS2’s produkter

OS2-medlemmerne har spurgt, om både OS2kitos og OS2cloud kan håndtere den nye persondataforordning. Det kan de. I OS2cloud kan I indgå en databehandleraftale med Origo Systems, som er leverandører på OS2cloud. I brugere er dataansvarlige for de personoplysninger, der er i systemerne. Derfor er I forpligtede på at orientere leverandøren, når I henter apps fra OS2clouds App Store eller installerer nye serverer.

I kan finde databehandleraftalen og en vejledning hertil her.

Arbejdsgruppen for persondata I OS2kitos har i oktober udarbejdet et forslag til, hvilke felter der skal være i OS2kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet. Oplysninger om hvorvidt et system indeholder personoplysninger eller ej skal kunne registreres i OS2kitos. I andre systemer, som fx secureware og ESDH mflr. henvises der via referencer mere detaljerede informationer.

Se forslagene til de nye felter her.