Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

OS2s årsmøde 2018 – En dag der giver værdi

Primære faneblade

Image with the text: Do something great

 

OS2s årsmøde er en dag fyldt med spændende, inspirerende og værdiskabende indlæg fra OS2-bestyrelsen, OS2-leverandører og medlemmer. Det er også dagen hvor I har mulighed til at udøve jeres indflydelse på den årlige generalforsamling.

Sæt kryds i kalenderen d. 25/4 og tilmeld dig arrangementet. Vi lover at det er en dag godt investeret i din og din organisations fremtid.

 

Iot / Smart city

Vi sætter fokus på Smart City og IoT med et oplæg om de udfordringer kommunerne i fremtiden kommer til at stå overfor hvis ikke vi tænker smart allerede nu. I OS2 arbejdes der på at en IoT platform som vil være uundværelig for kommunerne.

Paneldebat – Hvad er barriererne egentlig?

OS2 er jo ret nemt, og vi har mange produkter men vi hører stadig at det er svært. Så hvad er barrierne egentligt? Det drøfter vi i en paneldebat. Vi ønsker at give svar på hvordan kan man få OS2 med i sin organisation og vi vil vise hvor nemt det er at komme i gang med OS2.

Brugervenlige løsninger

Hvorfor er det vigtigt at tænke brugervenligheden ind i løsningerne? På OS2s årsmøde giver vi et bud på svaret og et bud på den værdi det skaber for brugerne og organisationen at løsninger er brugervenlige.

Pitch sessions

Vi har fokus på nye produkter på vej ind i OS2 og fortæller derfor om to nye løsninger som på hver sin måde kan effektivisere og skabe værdi i organisationen. Begge løsninger har tråde til automatisering eller RPA som er det mere populære navn.

 

Program for dagen

9.30-10.00: Ankomst, let morgenmad, netværk
10.00-10.05 Velkomst v. formand Michel Van der Linden, Kalundborg Kommune
10.05-11.00: Ordinær generalforsamling
 
 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning v. formand Michel van der Linden
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune er på valg, 
   - Genopstiller ikke
  • Henrik Brix, Favrskov Kommune er på valg
   - Genopstiller
 • Fremlæggelse af regnskab og budget samt vedtagelse af kontingent for
  det kommende år
  v. kasser Bo Fristed
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
11.00-11.30: Revision og status på OS2's governancemodel v. sekretariatschef Rasmus Frey
11.30-12.00: Pitch sessions
 
 • OS2forms
  v. Niels Erik Nordborg, Ballerup Kommune
 • Tværkommunal løsning til håndtering af arbejdsgange med automatiseringspotentiale
  v. Line Lynggaard Sørensen, Syddjurs Kommune
12.00-13.00: Frokost, netværk og leverandørdialog
13.00-13.45: Paneldebat – Hvad er barriererne egentlig?
13.45-14.15 Oplæg fra Julie Ravn-Nielsen
  Tema: Vigtigheden af at forholde sig til brugervenligheden i it-løsninger
14.15-14.45 IoT oplæg – Fremtidige udfordringer og mulige løsninger
14.45-15.00

Afrunding v. Michel van der Linden

 

Vi glæder os til at se jer til en god og spændende, inspirerende og værdiskabende dag. Skynd dig at sikre din plads ved at trykke på Tilmeld knappen.

Indkomne forslag samt bilag til beslutningspunkter kan findes her.

 

Billede af Clark Tibbs på Unsplash