Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Leverandører i partnerskab med OS2
OS2 Leverandører

STRONGMINDS

STRONGMINDS

STRONGMINDS er implementeringspartner for softwareprojekter og -initiativer hos større virksomheder og kommuner. Vi arbejder for/har arbejdet for LEGO, Ballerup Kommune, 3K-samarbejdet mellem Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, Terma, Grundfos, eBay, Johnson Controls, etc.

  Få erfaren og uafhængig rådgivning

  Som professionelt softwareudviklingshus er vi vant til at levere uafhængig rådgivning, samarbejde med forskellige udviklingsorganisationer, og vi bruger denne erfaring til at bygge bro mellem OS2-medlemmer og -leverandører. 

  Få talent og erfaring

  Endeligt tilbyder vi særlige specialistkompetencer til in-house teams som en del af vores Software Craftsman-program. Det er et samarbejde, som formidler mentorstøttede softwarekandidater i et professionelt videreuddannelsesforløb baseret på mesterlæretankegangen. Det giver OS2-netværket adgang til at udvide deres team med nye skills inden for fx ML/AI og UX. De unge talenter har alle en meget erfaren softwarespecialist som mentor, der sikrer, at vi altid kan lægge navn til kvaliteten.

  Kernekompetencer 

  Vi hjælper jer gerne videre med

  • Sikre, skalerbare og integrerede cloudløsninger
  • Veldesignede apps og bæredygtige mobilarkitekturer
  • Realtidsløsninger med indlejret software og IoT-arkitekturer
  • Rådgivning, teknologivalg og arkitektur

  Vores arbejdsform er primært agil

  STRONGMINDS er eksponent for Software Craftsmanship-manifestet og vores foretrukne samarbejdsform er agile forløb med korte sprints og kørende kode som en del af leverancen.

  Open source løsninger/produkter vi har udviklet 

  Vi arbejder typisk i udviklingsmiljøer, hvor der både indgår open source og licensstyret software. Det er afgørende og helt naturligt for vores Software Craftsmen at indgå i åbne samarbejder om softwareudvikling. Vi overfører vores erfaring og læring fra vores samarbejde med private virksomheder som LEGO, eBay, Terma og Grundfos til projekter og produkter i OS2-regi.  

  Referencer: 

  AWS Cloud hos LEGO
  Serviceorienteret AWS-arkitektur med høj sikkerhed og on-demand skalerbarhed, som kombinerer lokale systemer med cloud-systemer i en virtuel privat sky.

  Vi har hjulpet LEGO med AWS cloududvikling med forskellige teknologier, sprog og platforme, fx REST, Node og .NET, hvor backend-data kombineres og eksponeres via AWS og al inter-service kommunikation er krypteret.

  Mission Support hos TERMA
  Udvikling af mission support værktøj med projekttemplates og automatiserede byggesystemer.

  Pumpemonitor hos Grundfos
  Nyt værktøj til overvågning af pumpesystemer med moderne brugergrænseflade, ny event-motor og indlejrede realtidsprotokoller leveret som nøglefærdigt projekt (.NET/C#).

  Læs mere om vores cases.

  Prismodel: 

  Vi arbejder med T&M modeller, agile kontrakter og fastprisaftaler. Vi har gradueret prissætning i forhold til mix af softwaremestre -svende og -lærlinge, og vi samarbejder med vores kunder om at finde den bedste løsning til budgettet.