Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Forventninger til drift af OS2valghalla 3.0

I forbindelse med crowdfundingen af version 3.0 af OS2valghalla kan du her læse mere om forventningerne til driftsomkostningerne og planer om en kommende tilslutningsaftale.

Nuværende udgifter til drift

Leverandøren Bellcom tilbyder drift af den nuværende version 2.0 af OS2valghalla. Listeprisen for hosting og drift er 21.800 kr. årligt. Hertil kommer tilkøbsydelser som GDPR+Tryghedsservice til 825 kr. årligt og MitID-login til 8.000 kr. årligt. Prisen er uafhængig af kommunens størrelse.

Med udgangspunkt i et eksempel, hvor 30 kommuner har en driftsaftale, resulterer det i en årlig samlet pris på 654.000 kr. alene for drift og hosting. Hvis alle kommuner vælger tilkøbsydelserne, bliver den samlede årlige pris 918.750 kr. eller 30.650 kr. pr. kommune.

Erfaring fra andre OS2-produkter

Andre produkter i OS2's portefølje som fx OS2kitos og OS2kravmotor har fælles driftsaftaler. Det betyder, at OS2 har indgået en aftale med en driftsleverandør, som kommunerne kan benytte som del af en tilslutningsaftale, hvor man også bidrager til vedligehold, videreudvikling og koordination af produktet.

Erfaringen fra disse produkter er, at de årlige driftsomkostninger ikke overstiger 200.000 kr. ved 30 tilsluttede kommuner - eller 6.667 kr. pr. kommune. Hertil kommer så udgifterne til vedligehold, videreudvikling og koordination.

Uden at love noget om model og priser for OS2valghalla 3.0, kan du her se eksempler på priserne for OS2's produkter med fælles driftsaftaler til sammenligning.

Produkt

Tilslutningsafgift

Årligt vederlag

OS2autoproces

8.000

10.000

OS2flytjord

10.000

14.601-19.815*

OS2kitos

30.000

40.000

OS2kravmotor

8.000

18.000

OS2udoglær

15.000

40.000

*baseret på kommunestørrelse

Vedligehold

Udover udgifter til drift af den nuværende version af OS2valghalla, skal der også tages hensyn til udgifter til vedligehold. Som alt anden software skal OS2valghalla vedligeholdes pga. sikkerhedsopdateringer, integrationer til eksterne systemer som fx Digital Post, generel udvikling af webteknologi osv.

Nogle af disse udgifter er blevet dækket via crowdfunding, mens flere kommuner også har betalt Bellcom direkte for vedligehold og fejlrettelser, som derefter er kommet fællesskabet til gode.

Hvad kommer OS2valghalla 3.0 til at koste i drift?

OS2valghalla vil efter planen først være færdigudviklet til sommer 2023. Uden kendskab til driftskrav kan vi ikke indhente tilbud fra leverandører. Derfor ved vi endnu ikke, hvad prisen bliver.

Med baggrund i nuværende driftsudgifter mellem 650.000 og 900.000 kr. og viden om kendte udgifter fra andre OS2-produkter på maksimalt 200.000 kr. er vi dog ikke i tvivl om, at en fælles driftsaftale vil give en væsentlig besparelse.

Denne besparelse forventes at kunne gå til vedligehold, videreudvikling og koordination af OS2valghalla 3.0 som del af en kommende tilslutningsaftale. På den måde kan anvenderne få et mere robust produkt, fordi der vil være en sund økonomi til at sikre kvaliteten. Samtidig vil man kende de årlige udgifter og ikke skulle tage højde for uregelmæssig crowdfunding eller ad hoc betaling til leverandøren for fejlrettelser.

Økonomien vil også være afhængig af, hvor mange kommuner der indgår en tilslutningsaftale.

Til sidst skal det bemærkes, at der også skal tages højde for udgifter til support for de kommuner, som måtte ønske at tilkøbe den ydelse. Dette vil oftest blive afregnet efter timepris og kunne købes på et klippekort.

Hvis du vil vide mere, så læs om crowdfundingen af OS2valghalla 3.0 eller tag et kig på OS2's guide til tilslutningsaftaler.

Du er også altid velkomme til at kontakte produktkoordinator Mogens Kjeldsen på movk@aarhus.dk eller 4187 3357.

Publiceret i gruppen