Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling: PDF icon referat ordinaer generalforsamling 2022

Underskrevet og skannet version: PDF icon referat ordinaer generalforsamling 2022 - underskrevet

 

Der linkes til relevante bilag i oversigten nedenfor.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Åbning af generalforsamlingen
 3. Bestyrelsens beretning ved formand Bo Fristed
  1. Beretning - PDF icon os2 bestyrelsens beretning 2022
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Henrik Brix er på valg og modtager genvalg
  2. En suppleant skal vælges
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget ved sekretariatschef Rasmus Frey
  1. Regnskab 2021 - PDF icon regnskab 2021
  2. Regnskabserklæring - PDF icon regnskabserklaering 2021
  3. Revisorerklæring - PDF icon erklæring foreningen os2
  4. Forslag til Budget 2022 - PDF icon budget 2022
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag om ny betalingsmodel
   1. Forslaget er beskrevet i bilaget: PDF icon os2 - vision-mission-strategi
   2. Forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med forslaget - PDF icon forslag vedtægtsændringer
 7. Eventuelt
 8. Afslutning

 

Jakob Eiby fra KL holdt oplæg inden generalforsamlingen. Hans slide deck findes her: PDF icon Jakob Eiby KL slides