Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2iot: Priser fra leverandørerne

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge leverandør eller stå for det selv.

Følgende leverandører tilbyder drift og support af OS2iot (alfabetisk rækkefølge):

Find konkrete priser herunder. Alle priser er ekskl. moms.

Bemærk at der er to fællesskaber, hvor kommuner deles om driften af OS2iot og erfaringsudveksler om IoT mere generelt. Henholdsvis GovTechMidtjylland og Fællesskabet for dynamiske data.

  KMD Center Denmark
Etablering

Etablering af OS2IOT koster 5.000 DKK pr. installation uagtet antal af kommuner/organisationer, der tilslutter sig installationen.

Opsætning af server:

 • Installation af operativsystem
 • Klargøring og overdragelse af adgang

Engangsomkostning: 3.200 DKK

 

Drift

Én installation, inklusiv en kommune, koster 5.000 DKK pr. måned. Herefter koster det +1.000 DKK pr. måned pr. kommune. der tilslutter sig installationen.

En kommune, der står alene med installationen, har derved 5.000 DKK som udgift pr. måned, hvor to kommuner deler udgiften af 6.000 DKK (5.000 + 1.000) pr. måned.

Prisen er inklusive data*

*I særlige tilfælde hvor enkelte installationer har til formål at behandle stort antal sensorer og gateways (1500+), kan prisstigning forekomme grundet behov for ekstra infrastrukturselementer. Dette drøftes med kunden i de indledende samtaler.

 

Server specifikationer:

 • 8 Intel kerner
 • 16 GB RAM
 • 320 GB SSD
 • 6 TB Datatrafik
 • Ingen bindingsperiode.
 • Opsiges eller ændres med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Månedlig omkostning: 5.000 DKK

Support

Inkluderet i aftalen er:

 • Løbende opdatering og patching via en CI/CD pipeline
 • Monitorering af Health check fra OS2iot applikationen
 • Adgang til logs når ejer af aftalen efterspørger logfiler
 • Løbende og ubegrænset skriftlig support*
 • For ikke inkluderet support tilbydes en timepris på 650 DKK

*Support kommunikation skal ske på engelsk.

 

Support vil ske efter aftale og regning indenfor normal kontortid mellem 8.00 og 16.00.

Tilkøb

I forbindelse med etablering af OS2iot tilbydes der også innovationsworkshop for IOT Kontekst Platform baseret på open-source komponenter fra Fiware økosystemet.

Dertil tilbydes integration og adgang til sandbox miljø af udvalgte open-source Fiware kompotenter (Scorpio, Quantum Leap) samt open-source visualiseringsværktøj (Grafana) for 1.000 DKK pr. måned pr. kommune.

 

Opbygning af performance overvågning:

 • Afdækning af målepunkter
 • Integration med Prometheus og Grafana
 • To afklaringsmøder

16 timer à 800 DKK = 12.800 DKK

Andre forhold

OS2iot hostet i Azure EU West.
Serviceniveau skaleres, så det matcher kundens behov.

Formålet med at indgå samarbejde omkring hosting af applikationen hos Center Denmark beror på drift af et sandkassemiljø. Dette sker med henblik på at opbygge viden omkring applikationens ressourceforbrug, så vi på sigt kan udvikle den optimale hosting løsning i fællesskab.

Derfor vil der som udgangspunkt være tale om, at løsningen leveres uden driftsgaranti, backup og overvågning, dog bestræber vi os på en oppetid på 99.9%.

 

Kontakt Mads Ockert Bonne, mbq@kmd.dk Søren Skov, soren@centerdenmark.com

 

Publiceret i gruppen