Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Orienteringsmøde om et fælleskommunalt OS2valghalla 2.0

Primære faneblade

Orienteringsmøde om OS2valghalla 2.0

I november 2021 har Drupal 7 - som OS2valghalla kører på - end-of-life. Hvis din kommune bruger OS2valghalla, så skal du til at handle nu. Hvis OS2valghalla skal opdateres til Drupal 9 kræver det en større finansiering, fordi platformen er fra 2011 og har en del teknisk gæld. Den tekniske gæld kommer fra flere mere kortsigtede fixes, så løsningen ikke er helt konsistent og sammenhængende.

 

Koordinationsgruppen har derfor et ønske om at udvikle en fælles ny og smallere løsning. Ønsket er at gå helt til kernen af dine behov i en valgproces. Så behøver du ikke længere at gå direkte til leverandøren, når du ønsker ændringer, men kan i stedet deltage i en fælleskommunal løsning.

 

Hvis der er nok kommuner, som er interesseret i at være med i en ny OS2valghalla 2.0, så ønsker koordinationsgruppen at få en tovholder, der kan afdække dine behov, lave kravspecifikation og skrive udbudsmateriale, før selve udviklingen går i gang. På den måde bliver det et produkt lavet præcist efter dine behov og ønsker.

 

Dagsorden for mødet:

  • En fælleskommunal løsning i OS2 v/ sekretariatschef i OS2, Rasmus Frey
  • En ny smallere løsning inkl. use-cases v/ specialkonsulent i Fredericia Kommune og medlem af koordinationsgruppen for OS2valghalla, Tine Gellert
  • What’s Next – næste skridt for den nye løsning.

 

Kontakt Community Manager i OS2-fællesskabet, Charlotte Heikendorf (charlotte@os2.eu), hvis du allered nu er interesseret i en ny og smallere løsning: En forberet version 2.0 af OS2valghalla.

Publiceret i gruppen