Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2faktor: Priser fra leverandører

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

 

OS2-leverandøren Digital Identity tilbyder drift af OS2faktor til følgende priser:

Driftsvederlag beregnes per tilsluttet kommune i perioden. Prisen pr. kommune afhænger af størrelsen på den enkelte tilsluttede kommune.

 • En lille kommune har under 25.000 indbyggere
 • En mellem kommune har mellem 25.001 og 60.000 indbyggere
 • En stor kommune har over 60.000 indbyggere

Der er 2 vederlag. Et driftsvederlag der vedrører driften af løsningen, og et revisionstillæg, der gør sig gældende for de kommuner der vil gøre brug af OS2faktor løsningen i en NSIS-kontekst.

Begge vederlags størrelse afhænger af om man vil gøre brug af OS2faktor MFA eller OS2faktor Login (som også indeholder OS2faktor MFA).

OS2faktor MFA (alene) koster:
15.000 / 20.000 / 25.000 DKK årligt (lille, mellem og stor).

OS2faktor Login (inkl MFA) koster:
30.000 / 40.000 / 50.000 DKK årligt (lille, mellem og stor)..

Hertil kommer et revisionstillæg for de kommuner som ønsker at gøre brug af løsningen i NSIS-kontekst.

Beregningsmodellen for revisionstillæg fordeles efter følgende model:

 • Den samlede revisionsomkostning fordeles 40/60% mellem OS2faktor MFA og OS2faktor Login løsningerne.
 • Revisionstillægget fordeles ikke efter kommunestørrelse.
   

Eksempel

I nedenstående er det antaget at der er 15 kommuner der anvender OS2faktor MFA, og 10 kommuner der anvender OS2faktor Login. Der er i eksemplet 300.000 DKK i revisionsomkostninger, som skal fordeles på de 25 kommuner der ønsker at anvende OS2faktor i en NSIS kontekst (15 til OS2faktor MFA og 10 til OS2faktor Login).

 • 120.000 i revisionsomkostninger til de 15 OS2faktor MFA kommuner (40% af det samlede beløb).
 • 180.000 i revisionsomkostninger til de 10 OS2faktor Login kommuner (60% af det samlede beløb).
 • For OS2faktor MFA kommuner betyde det 120.000 / 15 = 8.000 DKK i årligt revisions tillæg.
 • For OS2faktor Login kommuner betyder det 180.000 / 10 = 18.000 DKK i årligt revisions tillæg.

Hvis man sammenholder dette, så giver det en samlet omkostning (drift+revision) pr. kommune (fordelt efter størrelse, lille/mellem/stor).

  Lille kommune Mellem kommune Stor kommune

OS2faktor MFA (med NSIS)

23.000 28.000 33.000

OS2faktor Login (med NSIS)

48.000 58.000 68.000

Ovenstående eksempel er ved 25 kommuner totalt. 15 på MFA og 10 på Login.

Publiceret i gruppen