Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Foredrag, møder, workshops mm.
OS2 events

Generalforsamling

Primære faneblade

Grundet coronasituationen i Danmark på nuværende tidspunkt er det blevet besluttet, at OS2s ordinære generalforsamling skal afholdes online frem for på Dokk1 i Aarhus. Det er dog samme dag, men kun med korte oplæg fra inspirerende talere og projekter.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. Offentlige myndigheder har én stemme per OS2-medlem. Du vil d. 12/5 få tilsendt et link til generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer.

Generalforsamlingen afvikles på MS teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkZmEwNWUtNGJiO...

BILAG:

 

Program for dagen

09:45 Ankomst
10.00 - 10.10 Velkomst
v/ formand Michel van der Linden
10.10 - 11.10

Ordinær generalforsamling

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning v/ formand Michel van der Linden
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Fremlægning af regnskab og budget v/kassér Bo Fristed
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
11.10 - 11.20 Pause
11.20 - 12.10

Oplæg

  • OS2iot v/ Jonas Iversen (OS2)
  • OS2web vers. 2 v/ Christian Christensen (Sorø kommune)
  • Consul: Platform for borgerdeltagelse v/ Frederik Ingvardt Pedersen (Aarhus Kommune)
12.10 - 12.30

Afrunding

v/ Michel van der Linden

   
   
   
   
   
   

------

 

Foto: Sergey Zolkin på Unsplash.com

Publiceret i gruppen