Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2sync

OS2sync integrationskomponent til STS Org

OS2sync og komponentens anvendelse

OS2sync er en komponent til at synkronisere lokale organisationsdata til KOMBITs Støttesystem Organisation. Den gør det muligt at registrere og vedligeholde data i organisationen baseret på det eksisterende. Løsningen anvendes i de fleste tilfælde som en middleware komponent, hvor den enkelte kommune har tilsluttet deres egen lokale kilde. Der er dog også en standard-integration i OS2sync, der kan trække på data fra Active Directory, hvis man ikke har andre kilder til ens organisationsdata.

OS2sync fjerner kompleksiteten og det manuelle arbejde med at holde data up-to-date. Styre- og koordinationsgruppen fremhæver enkeltheden som grundlæggende for komponenten og målbilledet er, at løsningen forbliver enkel, simpel og ligetil. Komponenten skal følge med udviklingen i støttesystemerne hvilket kræver udviklingskraft.

 

Organisering i OS2

OS2sync er organisereret i OS2-fællesskabet, som en af flere open source produkter. Arbejdet med OS2sync er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra anvender kommuner. Styregruppens mandat er at sikre høj kvalitet, økonomi, tværgående koordinering og at interessenter bliver hørt og/eller bidrager. Ønsker du at bidrage til OS2sync, enten med viden, behov eller andet kan du gøre det via JIRA-platformen eller ved at sende en mail til os2@os2.eu.

OS2sync følger OS2s governancemodel og proces for udviklingsønsker. Løsningen bliver udviklet af Digital Identity som også er behjælpelig med at kvalificere udviklingsønsker.

 

Det vigtige samarbejde

Løbende vedligehold og udvikling kræver tilslutning omkring OS2sync. Uden tilslutning og dermed økonomi kan styregruppen ikke sikre løbende vedligehold og udvikling. OS2 henstiller derfor til, at bruger I komponenten, bør I også indgå i samarbejdet.

 

Tilslutningsaftale

Er din kommune interesseret i at bruge komponenten og spare manuelt arbejde? Eller bruger I den allerede uden at indgå i samarbejdet om OS2sync? Så finder I tilslutningsaftalen her.

Den udfyldte tilslutningsaftale sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu.

 

Udviklingsønsker

Hvis du har udviklingsønsker, som skal tages op i koordinationsgruppen og styregruppen, kan du indmelde det på JIRA. Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at kvalificere dit udviklingsønske yderligere, er det muligt i samarbejde med leverandøren Digital Identity. Styregruppen påpeger, at det er vigtigt at alle udviklingsønsker bliver koordineret i samarbejde for at sikre den fælles interesse.

OS2sync projektet findes på OS2s JIRA. Som medlem af OS2 er jeres domæne hvidlistet og det er muligt at oprette en brugerkonto.

 

Kontakt OS2-sekretariatet hvis du har spørgsmål.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Andre tilknyttede anvendere

Holbæk Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører