Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Leverandører i partnerskab med OS2
OS2 Leverandører

Taxon

Taxon ApS er markedsførende indenfor automatisk opmærkning, og leverer løsninger til både offentlige og private virksomheder i Danmark og Norden. 
 
Vi er bl.a. kendte for at stå bag Taxon Classifier, et open source produkt, som anvendes af over 40 kommuner og bl.a. er en del af integrationsplatformen SBSIP til SBSYS ESDH.
 
I kender os sikkert også for at have sponseret og udviklet OS2KLE, en avanceret maskinlæsbar beriget version af KLE, som benyttes i stor stil indenfor det offentlige til automatisk KLE-opmærkning, og som dermed er grundstenen for meget automatisering i det kommunale landskab. Og måske kender I os også for at have udviklet OS2GDPR, som benyttes af kommunerne til GDPR check af data, dokumenter og mails.

Vi kan tilbyde følgende løsninger:

 • Automatisk KLE-opmærkning - også af meget store dokumentmasser. KLE-opmærkningen kan også udføres samtidig med GDPR-scanningen.
   
 • Automatisk GDPR-scanning af PC, fællesdrev eller server.
  TaxonScanner giver det fulde overblik over de følsomme og fortrolige personoplysninger, og tilbyder også arkiverings- og slettemuligheder. Vi scanner både for cpr-nr., navne, telefonnr. og mailadresser, samt etnicitet, religion, politik, fagforening, seksuel orientering, helbred m.m.. 
   
 • Automatisk postfordeling med samtidig KLE-opmærkning.
  Hver mail bliver modtaget, analyseret, opmærket og fordelt i løbet af få sekunder. I forbindelse med analysen af posten, udtrækkes de metadata, I ønsker, såsom f.eks. CPR, CVR, sagsnummer, KLE-nummer m.fl. Det betyder, at posten kan afleveres direkte til en specifik afdeling eller medarbejder, hvis det ønskes.
Kernekompetencer 
 • OS2KLE
 • Automatisk KLE opmærkning
 • Automatisk GDPR-scanning
 • Automatisk postsortering
 • Klassifikation og kategorisering
 • Automatisk tekstanalyse
 • Dokumentvalidering
 • AI
 • Machinelearning
 • Datahåndtering
Open source løsninger/produkter vi har udviklet 
 • OS2KLE
 • OS2GDPR
 • Taxon Classifier
 • Drupalmodul til Taxon Classifier
 • Drupal hjemmesider
Referencer: 

Et udvalg af kommuner:

 • Ballerup Kommune
 • Egedal Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Faxe Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Furesø Kommune
 • Ishøj Kommune
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Tårbæk kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Stevns Kommune
 • Syddjurs kommune
 • Sønderborg Kommune samt andre kommuner fra OS2-fællesskabet.

Et udvalg af øvrige referencer:

 • Region Syddanmark
 • Erhvervsstyrelsen
 • Styrelsen for Forskning og Innovation
 • Sundhed.dk
 • Finans- og forsikringssektoren i Danmark og Sverige
 • Molio (tidl. Byggecentrum)
 • Schultz
 • PostNord Strålfors
 • Iron Mountain
 • Udbetaling Danmark (UDK) / ATP
Prismodel: 

Timepris: kr. 1.300 excl. moms

En del af vores løsninger er 'plug and play', og har en fast pris.

Fastpris-opgaver på f.eks. postsortering afhænger af kommunens størrelse og opgavens kompleksitet.