Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

Code of Conduct

Deltagelse

OS2-fællesskabet er et koncept, der er udviklet i det offentlige i Danmark, og en bærende kraft i dette er at skabe innovation gennem aktiv deltagelse og deling af resultater med andre. Det er afgørende at arbejde tæt sammen mellem bidragyderne for at skabe så effektiv en organisation som muligt.

Code of Conduct (CoC) er et sæt anbefalinger for aktiv deltagelse i OS2-fællesskabet. CoC afspejler ønsket om, at alle resultater kan deles og at der ønskes så stor en involvering som muligt fra institutioner, enkeltpersoner og firmaer.

Som deltager skal du have fokus på, at dit bidrag er værdifuldt. Uden bidrag bliver der ingen udvikling, - og udvikling af resultater er bærende for hele konceptet bag OS2. Derfor er enhver form for deltagelse velkommen. OS2 er et Open Source og Open Content baseret fællesskab. Deltagelse fordrer, at du opretter dig som navngiven bruger på os2.eu.

Da OS2 blev etableret hentede vi meget inspiration fra TING.concept som stod bag b.la. DDB CMS under Danskernes Digitale Bibliotek. Ting har i dag erklæret mission complete.

Vær omhyggelig!

Vores resultater anvendes af andre. Tekniske og andre beslutninger har effekt på andre kolleger, samarbejdspartnere og slutbrugere - hvilket du skal tage med i dine overvejelser, når du tager beslutninger. OS2 har mange brugere, og selvom det måske ikke umiddelbart er tydeligt i situationen, så vil vores bidrag til OS2 have en effekt på andres arbejde. Dette gælder f.eks. i forhold til ændringer i kode, infrastruktur, politikker, dokumentation, og programoversættelser op til release kan negativt påvirke andres arbejde.

Vær respektfuld!

I OS2 behandler vi hinanden og andre interessenter med respekt. Alle kan give bidrag af værdi for fællesskabet. Vi er måske ikke altid enige, men uenighed er ikke en undskyldning for dårlig opførsel eller dårlige manerer. Vi kan alle opleve frustrationer af og til, men lad ikke disse gå over i personlige angreb. Det er ekstremt vigtigt at have i erindring, at fællesskabet og dets medlemmer skal opleve sig velkomne, føle sig godt tilpas som bidragyder og i det hele taget opleve en positiv energi ved deltagelse. Det modsatte vil også skabe dårligere resultater og lav produktivitet. Vi forventer at medlemmer af OS2-fællesskabet følger disse grundregler, når de deltager, udveksler og deler.

Samarbejde og deling er helt afgørende for OS2 og i relation til det øvrige samarbejdsmiljø omkring fri software, Open Source og Open Content.

Samarbejdet omfatter enkeltpersoner, arbejdsgrupper, produkter og projekter inden for og uden for fællesskabet. Sådant samarbejde reducerer redundans og forbedrer kvaliteten af vort arbejde. Vi skal altid være åbne for samarbejde både internt og eksternt.

Hvis man af den ene eller anden grund forlader et projekt eller en gruppe er det vigtigt, at man efterlader sine ansvar, så andre kan overtage dem. Vær også omhyggelig med at informere interessenter i fællesskabet.

Vær åben!

Vort arbejde skal udføres transparent, og det er af afgørende betydning, at omgivelserne kan få indsigt i og indflydelse på vort arbejde. Det er en afgørende succesparameter, at vi opfattes som troværdige, hvorfor vi skal være åbne om ændringer i roadmaps, planer og projektresultater. Vi ønsker at tiltrække andre troværdige deltagere, hvorfor vi selv skal skabe transparens. Derfor bruger vi i OS2 den fælles værktøjskasse bestående af bl.a. hjemmesiden os2.eu, Jira, Github m.fl.

Når vi er uenige, konsulterer vi andre!

Uenigheder opstår i alle sammenhænge, også i OS2. Det er vigtigt at uenigheder og uforenelige synspunkter i løsninger og andre sammenhænge løses konstruktivt og med hjælp af fællesskabet og de processer vi baserer os på i fællesskabet. Vi har forskellige governanceenheder i OS2, der kan hjælpe i forbindelse med løsning af konflikter: Bestyrelsen, sekretariatet og arbejdsgrupper. Udvikling, forandring, alternative løsningsmodeller vil oftest være afhængige af en vis form for uenighed  - dette perspektiv er væsentligt at holde sig for øje.

Minimer usikkerhed og uvidenhed ved at bede om hjælp!

Ingen ved alt og intet medlem forventes at vide alt. Derimod forventes det at du har et hav af spørgsmål og manglende viden ift. hvad du ønsker - så det er vigtigt at spørge og indhente information, hvilket minimerer mange problemer hen ad vejen. Dem der bliver opsøgt for viden og informationer bør være hjælpsomme og informative.

Hvad må man og skal man i øvrigt?

Dette MÅ du gøre med resultater skabt af OS2-fællesskabet:

 • Bruge
 • Undersøge
 • Kommentere
 • Bearbejde
 • Kopiere
 • Distribuere

Enhver form for distribution ledsages af en angivelse af, at det baserer sig på OS2s arbejde. Hvis du bearbejder software, dokumenter mv. skal du:

 • Offentliggøre dine ændringer – helst direkte til fællesskabet!

Overvej at deltage i nogle af de organer, som OS2 består af :

 • Produkter - få merværdi i din organisation.
 • Projekter – det er de aktive og investerende, der bestemmer.
 • Grupper – hvis der mangler en relevant gruppe omkring et specifikt fokusområde, så overvej at bidrage til dannelsen af det. Hvis du vil have hjælp, vejledning, inspiration, så kontakt et af de eksisterende gruppemedlemmer eller OS2-sekretariatet.

OS2.eu

OS2-fællesskabet har et sæt spilleregler for aktiv deltagelse. Når du deltager i Grupper, Indlæg, Begivenheder, el. andre kommunikationsformer som registreret bruger giver det dig mulighed for at anvende disse services med alle dets faciliteter.

Du er velkommen som deltager i OS2-fællesskabet for at diskutere, anvende, påvirke, dele og deltage i ethvert område, der måtte have din interesse. Samtidig skal du være opmærksom på, at dine bidrag kan læses af ikke-registerede brugere. OS2.eu er et professionelt website og vi forventer, at registrerede brugere opfører sig ud fra denne forudsætning. En administrator vil efter bedste evne regulere websitet ud fra en vurdering af deltagernes hensigter, hvorfor der er meget vide ramme for kommunikationens indhold og form. I ekstreme tilfælde kan en brugers login blive spærret.

I tillæg hertil vil vi opfordre dig til at følge disse guidelines:

 • Alle kommentarer skal være om emnet
 • Sitet er under EU´s lov og under dansk lovgivning
 • Ved spørgsmål – fokuser på ét spørgsmål
 • Konstruktiv kritik er meget velkomment
 • Ingen form for reklame er tilladt
 • Sørg for at links til andre websites er relevante for diskussionen

Bestyrelsen i OS2 forbeholder sig ret til at ændre på Code of Conduct.