Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

Governance (spilleregler) i OS2

Hvordan hænger det egentlig sammen med modenhedsniveauerne i OS2? Og hvordan bevæger vi os fremad?

 

Det er en vigtigt grundsten i OS2-fællesskabet at have et fælles sæt spilleregler og en fælles ramme for at samarbejde omkring projekter og produkter. Uden en solid governance-ramme ville vi ikke kunne løfte produkter til det høje niveau flere er på.

Til generalforsamlingen 2018 blev den tidligere model for projektet og produkter revideret. Den nye model skal understøtte idérigdommen i OS2-fællesskabet, samtidigt med at den medfører mere styring for OS2-projekter og -produkter, hvilket har til formål at gøre OS2 en mere troværdig og professionel samarbejdspartner.

 

Modenhedsniveauerne

Modellen går op til niveau 3, hvor der for hver stigning sker en stramning i kravene til projektet/produktet. Niveauerne er alle overbygninger til en række minimumskrav, der omhandler:

Med de nye krav er der plads til produktmodning samt springet mellem N1 og N2 er blevet mindre.

Læs mere om produktniveauer i vores vejledning på OS2viden.

 

 

Kontakt sekretariatet i OS2, hvis du vil vide mere.