Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Leverandører i partnerskab med OS2
OS2 Leverandører

Reload A/S

I Reload ønsker vi at levere digitale løsninger, der tilfører værdi i virkeligheden og for de mennesker, der bruger dem. Derfor har vi gjort op med klassiske projektmodeller og de sædvanlige ufleksible grænser mellem analyse, design- og udviklingsforløb. I stedet arbejder vi agilt, så vi løbende kan forme din strategi og udvikle din digitale løsning på baggrund af de erfaringer, vi gør os sammen.


Det gør vi ved at udvikle målstyret og valideringsdrevet - frem for at planstyre og basere alt på antagelser. Vi arbejder systematisk med at sikre sammenhængen mellem forretningsmål, den brugeradfærd, der skal til og de konkrete features, vi udvikler for at understøtte den. 

Vi arbejder altid ud fra de tre perspektiver forretning, teknologi og mennesker. Det gør os ikke specielle. Det, der gør os unikke, er måden vi integrerer de tre områder på og lader dem kontinuerligt påvirke hinanden. Herunder også måden vi arbejder sammen på, jer og os, som et sammentømret team. Et team der tænker holistisk, strategisk og langsigtet hele vejen igennem. 

Vi sørger for, at de rette kompetencer er til stede for at kunne dække de tre perspektiver. Vi kan stille med alle de nødvendige kompetencer, men oftest oplever vi, at du også har dygtige folk som naturligt børe være en del af teamet. Vi tager ansvar for at have et fælles, strategisk roadmap, og at der altid er ræson mellem forretningsmål, adfærd og funktionalitet.

Sådan kommer vi sammen frem til en løsning, der virker i virkeligheden.

Kernekompetencer 
  • Forretnings- & teknisk rådgivning
  • For- og brugeranalyse
  • IA og wireframing
  • Design
  • Responsive design
  • Undervisning
  • React
  • React Native
  • Drupal
  • LAMP: Linux, Apache, MySQL og PHP
Prismodel: 

Leverandøren Reloads timepriser for 2021 (2022 i efterfølgende parents). Dette er eksl. moms.

De stiger automatisk således hver år med 3%, afrundet til nærmeste 5-kr.

Senior rådgiver (forretningsanalytiker, seniorpartner mv): 1.420 kr. for 2021 (1.465 kr., 2022)

Rådgiver/Projektleder: 1.295 kr. (1.335 kr.)

Arkitekt/Specialist: 1.270 kr. (1.310 kr.)

Senior udvikler: 1.170 kr. (1.205 kr.)

Udvikler: 970 kr. (1.000 kr.)

Juniorudvikler: 780 kr. (805 kr.)

Studentermedhjælper: 680 kr. (700 kr.)

Eksterne konsulenter (UX, design mv.): 1.420 kr. (1.465 kr.)