Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

Bestyrelsen

Bestyrelsen er fællesskabets generelle arbejdsorgan og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen tegner fællesskabet udadtil. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af OS2. Hver medlemsorganisation kan kun have en deltager i bestyrelsen.
 
Bestyrelsesmedlemmerne, formand og revisor vælges på den årlige generalforsamling. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der bliver ført protokol over bestyrelsens forhandlinger.
 
Bestyrelsen kan udpege administratorer til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
 
Følgende personer er valgt til bestyrelsen:

  • Michel van der Linden, Kalundborg Kommune (Formand)
  • Bo Fristed, Aarhus Kommune (Kasserer)
  • Henrik Brix, Favrskov Kommune
  • Leon K. Johansen, SKI
  • Jens Kjellerup, Ballerup Kommune
  • Marie Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune