Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Leverandører i partnerskab med OS2
OS2 Leverandører

ARTOGIS a/s

Grundlaget for vores virksomhed er et fundamentalt ønske om at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Dette udtrykker vi i vores vision og mission således:

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er inspirationen til vores vision ”Global open source-innovatør, til gavn for verdens vand og klima”.

Dermed har vi sat retning og ramme for vores arbejde med at bidrage til den grønne omstilling og en mere bæredygtig verden.

Vores mission er at skabe innovative løsninger gennem en spændende hverdag, hvor faglighed, menneskelig interaktion og udvikling gør en positiv forskel for forretningen og for den enkelte.

Vores kunder er offentlige myndigheder og tekniske infrastruktur-virksomheder, hvis virkefelt er baseret på en kostbar og avanceret infrastruktur med en betydelig geografisk udstrækning.

Aktuelt er vi især repræsenteret i den kommunale del af forsyningssektoren i Danmark, men vi arbejder aktivt på at nå bredere ud – især til kommunerne.

Kernekompetencer 

ARTOGIS a/s bistår kommuner, energi- og forsyningsselskaber samt andre infrastrukturvirksomheder med at tilvejebringe grundlaget for at træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bæredygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

Vores kunders udfordring er, at de bygger på en kostbar og avanceret teknisk infrastruktur, der har en stor geografisk udstrækning og en kompleks mangfoldighed i sin opbygning og daglige drift.

Derfor har vi udviklet sago•fonto® platformen, der giver vores kunder et fælles, stærkt visuelt og realtidsnært overblik over deres virksomheds fysiske virkelighed. Vi er specialister i orkestrering og sammenstilling af store datamængder og realtids datastrømme fra alverdens datakilder.

I nært samarbejde med vores kunder tilvejebringer vi en visuel viden, der skaber værdi ved at være intuitiv, let tilgængelig, valideret og opdateret, samt nem at dele.

Frihed og fællesskab er grundlag for udvikling, innovation og grøn omstilling.

Derfor er sago•fonto® platformen en fri, åben og fleksibel it-platform, bygget med base i globalt udbredte open source-teknologier inden for bl.a. GIS / geodata, Internet-of-Things og Big Data.

Platformen giver vores kunder økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats.

Vores ambition er, at sago•fonto® platformen skaber maksimal værdi for vores kunder, og herunder danner grundlag for netværk og vidensdeling på tværs af virksomheder, landegrænser og kontinenter.

Open source løsninger/produkter vi har udviklet 

sago•fonto® platformen; en data- og digitaliseringsplatform baseret på globalt udbredte open source-teknologier inden for GIS/Geodata, IoT og Big Data.

Platformens produktlinjer DataWareHouse og DataIntegrator er frigivet som open source på GitHub under en AGPL-licens. Det er vores mål at frigive GIS produktlinjen som open source under samme licens, senest med udgangen af 2021, men meget gerne før.

Referencer: 

En række energi- og forsyningsselskaber.

Prismodel: 
  • Konsulentbistand (installation, opsætning, datakonvertering/dataforædling, uddannelse/træning, hotline, on-site, rådgivning m.m.) honoreres efter medgået tid – sædvanligvis på klippekort-basis, men ellers efter aftale.
  • Vedligeholdsabonnementer (software-opdatering, platform + underliggende teknologier).
  • Hosting- og driftsaftaler med SLA og honorering efter nærmere aftale.
  • Udviklings- og innovationsprojekter med individuel honoreringsmodel