Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Leverandører i partnerskab med OS2
OS2 Leverandører

Access-IoT ApS

Banner for Access-IoT

Vi er en IoT platformsudbyder, som har designet en multi-purpose-  og enheds-agnostisk IoT Platform som en service (PAAS) til den kommunale sektor. 

Vores IoT platform baseres på det OS2-godkendte produkt OpenFlow

Platformen dataopsamler, transporterer via IBM MQTT, opbevarer både data og hændelser på en sikker, enkel og skalérbar platform. Via platformen håndteres og opsættes standardiserede regler og automatiseringer der reagerer på hændelser og data. 

Access-IoT’s platform anvendes i kommuner typisk til:

 • Plejesektoren:
  • En leverandør uafhængig sensor- og plejekaldsløsning. Løsningen kan fx. håndtere kald: 1 eller 2-vejs kald med tale, senge- og bevægelsessensorer, kropsbårne alarmgivere, låsesystemer til hjemmehjælp. Løsningen håndterer vagttelefoner med personligt login integreret med kommunes IT-system.
 • Bygningsovervågning:
  • Energi/forbrugsdataopsamling med tilhørende visualisering, alarmering og eventuel lukning ved afvigelser (fx rørbrud eller lækage). Data kan stamme fra forsyningsselskaber eller dedikerede målere og sensorer.
  • Indeklimamålinger (luftkvalitet, lyd etc.), ADK, sikkerhed fx. AIA.
  • Overvågning og alarmering af andre signaler fx tank niveau, returtemperaturovervågning, tilstedeværelse mm
 • Andre IoT relaterede anvendelser, fx:
  • Forbrugsafregnet spildevandsaftapning (grøn kommune)

Data og hændelser kan komme fra mange forskellige kilder, herunder MQTT, LoRaWAN, MBus, Wireless MBus, Z-Wave, BLE, KNX, API og mange flere. Til plejesektoren understøttes bl.a. SCAIP (Social Care Alarm over IP Protokollen).

SCAIP-løsningen baserer sig på Alcensofts alarm- og sikkerhedssoftware platform Safecon kendt fra vagtcentral- og beredskabsløsninger. Safecon platformen håndterer mere end 300 forskellige alarmprotokoller og anvendes bl.a i indbrudsalarmer (AIA).    

Alarmering kan bla. ske via vores App, med tilhørende Push, SMS og/eller e-mail notifikation. Voice respons løsning til 2-vejs tale kald integreres med kommunens eksisterende telefonsystem.

Der er i løsningen lagt stor vægt på at gøre udrulning, konfigurering til en funktion kommunen selv kan forestå istedet for udstyrs leverandører. 

Kernekompetencer 
 • IoT
 • Automatisering
 • SCAIP (Social Care Alarm over IP Protokollen).
 • Data opbevaring
Open source løsninger/produkter vi har udviklet 

Acces-IoT baseret på OpenFlow.

Referencer: 

Slagelse og Lolland Kommuner

Prismodel: 

Abonnementsordning (typisk pr enhed) fra  DKK 8,00 til under DKK 2,00 pr. måned til en site licens.

Konsulentbistand til behovsafklaring, installation, opsætning, datakonvertering/dataforædling, uddannelse/træning, hotline, on-site, rådgivning m.m., honoreres efter medgået tid – sædvanligvis på klippekort-basis, men ellers efter aftale.

POC, udviklings- og innovationsprojekter med individuel honoreringsmodel.

Der kan desuden indgås aftale som sikrer kommunen adgang/licens til vores generelle og kundespecifikke kode udvidelser til OpenFlow, herunder vores egne  Apps.