Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Hvad dækker vederlag og tilslutningsafgift over?

Vederlaget dækker løbende vedligehold og fejlrettelse af løsningen samt løbende opdatering og test af kildekoden. Vederlaget er et vigtigt bidrag fra jeres kommune for at holde løsningen velfungerende og opdateret.

I modsætning til tilslutningsafgift, som primært går til videreudviklingsprocessen, så er vederlaget fremtidsrettet og fokuserer på løbende vedligehold og fejlrettelse.

 

Er du i tvivl, så kontakt OS2-sekretariatet.

 

Photo by Ahmed zayan on Unsplash

Spørgsmål og svar på OS2viden

faq.os2.eu bruger vi OS2loop til at hjælpe hinanden. Få svar på dine spørgsmål eller hjælp andre ved at besvare deres.