Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab og samarbejde
OS2 grupper og udvalg

OS2geo

Hvad er OS2geo?

OS2geo er en paraply for en række fælleskommunale Open Source projekter, som alle har GIS som omdrejningspunkt.

Vejen hertil

Arbejdet i OS2geo tager udgangspunkt i agil udvikling, forankret i et tværkommunalt fællesskab. Det første projekt i OS2geo var projektet MapGuideForms, en webløsning til at indberette ”hul i vejen, gravearbejde eller bjørneklo”. Denne løsning blev til i et samarbejde mellem Helsingør og Frederikssund kommune i 2010.

Siden er der sket en del, løsningen blev til ”Rapport Fra Stedet” og tilgængelig som en app til Iphone og Android. Fællesskabet er siden vokset til 12 kommuner og løsningen har udviklet sig, fra at være et fællesskab omkring open source udviklingen, til i dag at være et cloudbaseret drifts- og udviklingsfællesskab.

Kontaktoplysninger

Karen Frederiksen fra Jammerbugt Kommune (kaf@jammerbugt.dk) eller Hasse Hauch fra Frederiksberg Kommune (haha09@frederiksberg.dk ) kan kontaktes vedr. yderligere oplysninger.

Ressourcer

Gruppedeltagere

Rasmus Freys billede
Rasmus Frey
OS2 - Offentligt Dig...