Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab og samarbejde
OS2 grupper og udvalg

Bestyrelsen

Bestyrelsen er fællesskabets generelle arbejdsorgan og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen tegner fællesskabet udadtil. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af OS2 og hver medlemsorganisation kan kun have en deltager i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne, formand og næstformand vælges på den årlige generalforsamling. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen kan udpege administratorer til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
Følgende personer er valgt til bestyrelsen:

  • Bo Fristed, Aarhus Kommune (Formand)
  • Marie Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune (Næstforkvinde)
  • Henrik Brix, Favrskov Kommune
  • Leon K. Johansen, SKI
  • Jens Kjellerup, Ballerup Kommune
  • Eva Iversen, Middelfart Kommune

Suppleant:

  • Thor Dekov Buur, Københavns Kommune

Observatør:

  • Inge Speiermann-Vognsen, KOMBIT

Gruppedeltagere

Jens Kjellerups billede
Jens Kjellerup
Ballerup Kommune
Rasmus Freys billede
Rasmus Frey
OS2 - Offentligt Dig...