Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab og samarbejde
OS2 grupper og udvalg

OS2bestyrelsen

Bestyrelsen er fællesskabets generelle arbejdsorgan og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen tegner fællesskabet udadtil. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af OS2. Hver medlemsorganisation kan kun have en deltager i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne, formand og revisor vælges på den årlige generalforsamling. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen kan udpege administratorer til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
Følgende personer er valgt til bestyrelsen:

  • Michel van der Linden, Kalundborg Kommune (Formand)
  • Bo Fristed, Aarhus Kommune (Kasserer)
  • Henrik Brix, Favrskov Kommune
  • Leon K. Johansen, SKI
  • Jens Kjellerup, Ballerup Kommune
  • Marie Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune

Suppleanter:

  • Lars Faurholt, Horsens Kommune

Gruppedeltagere

Marie Danneskiold-Samsøes billede
Marie Danneskio...
Vallensbæk Kommune
Charlotte Heikendorfs billede
Charlotte Heikendorf
OS2 - Offentligt Dig...
Henrik Brixs billede
Henrik Brix
Favrskov Kommune
Bo Fristeds billede
Bo Fristed
ITK, Aarhus Kommune
Jens Kjellerups billede
Jens Kjellerup
Ballerup Kommune