Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab og samarbejde
OS2 grupper og udvalg

KOBRA - Kommunalt Umbraco Fællesskab

KOBRA er et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, der bruger og udvikler løsninger på den åbne CMS platform, Umbraco. Vi blev stiftet i 2014 og er i dag organiseret i det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2.

KOBRA har endnu ikke nogen vedtagne organisatoriske rammer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som driver og samler op på projektet i denne første fase. Se hvem det er, og hvordan du kontakter dem, nederst på siden.

Hvad vil vi?

Som kommuner har vi langt hen ad vejen de samme behov for digitale løsninger. Derfor giver det mening, at arbejde for at skabe bedre og billigere løsninger i fællesskab. Det gør vi blandt andet ved at udnytte de muligheder for f.eks. deling af kildekode, som valget af Open Source platformen Umbraco giver.

KOBRA fællesskabet vil også gerne tilbyde hjælp og vejledning til mindre kommuner med få IT-kompetencer og støtte og guide mindre erfarne web-koordinatorer og andre, der har ansvar for Umbracobaserede løsninger og mangler nogen af sparre med.

KOBRAs medlemmer vil i 2015 koncentrere sig om at:

  • Skabe overblik over, hvad vi allerede har af kildekoder på det fælles frie "lager" (GitHub).
  • Undersøge hvad der ligger rundt omkring, som forholdsvis let kan gøres klar og komme på "lager".
  • Afdække, hvilke behov for udvikling af løsninger de enkelte kommuner har lige nu.
  • Få defineret og beskrevet de første konkrete fælles udviklingsprojekter.
  • Definere de rammer og standarder, der skal til for at sikre, at de løsninger, vi får udviklet, kan "spille sammen" lige meget hvilken leverandør, der har løst opgaven.
  • Afdække, hvad der findes af standardkontrakter og andet, vi kan bruge til at sikre det bedst mulige grundlag for de aftaler, vi indgår. Det gælder for eksempel områder som: Sikkerhed, business cases, brugervenlighed, tilgængelighed og mobilitet.

Kontaktpersoner og arbejdsgruppe: 

Jesper Overgaard, 
Webudvikler og digitaliseringskoordinator
Hedensted Kommune 
E-mail: jesper.overgaard@hedensted.dk 
 
Michael Ellingsgaard
Webmaster 
Egedal Kommune 
E-mail: michael.ellingsgaard@egekom.dk
 
Gitte Karring,
Webkoordinator 
Vejle Kommune
E-mail: gitka@vejle.dk

Peter Bjørn Thomsen 
IT-Projektleder & Webkoordinator
Slagelse Kommune 
E-mail: petho@slagelse.dk 
 
Niels Højdahl Pedersen,
Projektleder, IT & Digitalisering
Aalborg Kommune
E-mail: nhp@aalborg.dk

Sinnet Ellehauge Haag, 
Webleder
Herning Kommune 
E-mail: sinnet.haag@herning.dk

Gruppedeltagere

Rasmus Freys billede
Rasmus Frey
OS2 - Offentligt Dig...