Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Tilslutningsaftale for OS2autoproces

Jf. ny betalingsmodel, der starter den 1/1/2023, er ny tilslutningsaftale og takstblad på vej. Ny takst er gældende for eksisterende og nye tilsluttede myndigheder.

 

Dette dokument er den aftale, som anvendere af OS2autoproces indgår og som sikrer den fælles drift, vedligehold og videndeling.

Dokumentet fra 2018 er blevet opdateret med nye priser på baggrund af en beslutning på styregruppemødet d. 16/9/2019. Fra 2020 er tilslutningsafgiften 8.000 kr. og det årlige vederlag 10.000 kr. per tilsluttet organisation.

 

Det underskrevne dokument skal sendes til os2@os2.eu.

Publiceret i gruppen