Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Referat af styregruppemøde d. 21.08.2020

Dagsorden: 

1.Status på projektet (orientering) 

2.Status på udvikling (orientering)

3.Henvendelse fra eksterne (drøftelse)

4.Deltagelse på events i efteråret (drøftelse)

5.Næste møde (beslutning)

6.Eventuelt

Publiceret i gruppen