Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2wakks / Fundraising til en tværkommunal løsning til sikker kommunikation med borgerne

Smartphones liggende som viser WAKKS app
Ca. læsetid: 3 mins

Denne fundraising skal skabe grundlaget for at WAKKS kan gå fra at være en specifik Varde Kommune løsning til at være en tværkommunal og tværgående løsning som kan benyttes og samarbejdes omkring i alle landets kommuner og regionder. Varde Kommune har lagt et stort arbejde i at få udviklet første version og der søges om funding til:

  • Finansiering af version 1 så kildekoden kan overdrages til OS2 og offentliggøres på open source licensen MPL 2.0
  • Videreudvikling af løsningen til en generisk tværkommunal løsning som kan driftes og vedligeholdes i fællesskab og ejes af de offentlige myndigheder selv. Vi ønsker en app, ikke 98+5.
  • Etablering af et samarbejde omkring OS2wakks samt en fælles drift og vedligehold af produktet.

Vedlagt dette skriv finder ud følgende dokumenter:

 

Udover funding søges styregruppen for projektet udvidet. Har det interesse hører vi gerne fra jer.

Vil du/din kommune/region på baggrund af vedlagte materiale være med til at finansiere – så besvar ved at sende en mail til os2@os2eu med indholdet:

"På xxxx kommunes/regions vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af den tværkommunal/regional løsning til sikker kommunikation OS2wakks. Mit tilsagn er på maksimalt kr. (indsæt beløb jf. kommunestørrelse/regionen*). Hvis projektet ikke opnår den fornødne finansiering til at udvikle version 2.0, bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen/region i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens/regions CVR-nummer er: yyyyyyyy

Med venlig hilsen

xxxxxxxxx"

*For beløb, se vedhæftede dokument OS2wakks_Funding.pdf

 

Styregruppen og OS2 ser frem til det tværoffentlige samarbejde

Med venlig hilsen

Lars Peter Mosgaard, Digitaliserings- og IT-chef, Varde Kommune

Kommentarer

UPDATE

Hej alle Wakks interesserede

Vi har modtaget lidt spørgsmål, dels til forventede priser på drift og så til en deadline.

Der er et ønske at om at komme i gang hurtigt så vi også kan få leveret et produkt.
Deadline for besvarelse er derfor d. 18/12 så vi kan nå at agere inden juleferien sætter ind.

For at imødekomme bekymringer, ved at sætte en hel kommune i gang med projektet har vi fået opdateret tilbuddet på drift, vedligehold og support af løsning. Med udgangspunkt i dette vil kommunerne kunne starte op med en enkelt forvaltning. De ”meget store kommune”, vil få muligheden for at starte med en enkelte eller flere magistrater/borgermestreområder. Prisen vil så blive divideret ned ift. antallet af magistrater/borgermestreområder. Herunder kan man se den reviderede prisstruktur vi har modtaget tilbud på:

Se tabellen her: https://os2.eu/file/updatewakksprisstrukturpng

Efter udviklingsprojektet er gennemført og løsningen er udviklet skal styregruppen forholde sig til og besluttet om prisen på drift, vedligehold og support skal efterprøves ved at indhente alternative bud. For nuværende består styregruppen af Varde Kommunes Digitaliserings- og IT-Chef Lars Peter Mosgaard. OS2s sekretariatschef Rasmus Frey har en observatørpost i styregruppen. Der ønskes flere deltager i styregruppen, så OS2wakks afspejler flere kommuners ønsker og værdier og opgaver som fx at efterprøve driftspris kan udføres.

På vegne af OS2wakks projektgruppen.

Projektet ser spændende ud, men hvorfor er det nødvendigt at bruge NemID?

Jeg vil mene det gør brugen mere kompleks for den gruppe af borger man vil hjælpe. I dag skal der ikke bruges noget ekstra lag for læse en SMS.

Hvis man tænker i sikkerhed, så bør datatransmissionen gå end-to-end i krypteret kanal. Der bør ikke være anden aktør i mellem. Apps som imessage, whatsapp, signal etc. bruger den teknik og regnes for at være sikker.

Kunne man ikke lave en løsning, som netop brugte den teknologi?

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.

Andre indlæg