Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Tidsplan for snitfladeprocessen i Kitos

Forår 2017/forår 2018

 • Behovsafdækning og kravspecifikation 

Forår/sommer 2018

 • Sekretariatet samler op fra snitflade-arbejdsmødet i Aabybro  
 • Sekretariatet og snitfladegruppen færdiggør kravspecifikationen
 • Sekretariatet opretter en JIRA sag med udviklingsforslaget 
 • Miracle udarbejder et prisoverslag  
 • Udviklingsforslaget indstilles til godkendelse for styregruppen 

Efterår 2018

 • Forslaget sendes til høring med mulighed for at støtte det økonomisk
 • Sekretariatet opretter JITA-tasks når forslaget er endeligt 
 • Sekretariatet/Miracle rydder op i de nuværende snitfladeregistreringer 
 • Forslaget implementeres af Miracle -  tidligst i efteråret 2018
 • Snitfladegruppen deltager i testforløb - tidligst i efteråret 2018
 • Kommunikationsmateriale/guides om de nye funktioner udarbejdes - tidligst i efteråret 2018

Sekretariatet koordinerer undervejs i processen med snitfladegruppen.

Revideret den 8. august 2018