Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Tidsplan for snitflade-projektet i Kitos

Forår 2017 - Forår 2018

 • Behovsafdækning og kravspecifikation med snitfladearbejdsgruppen

Forår - Sommer 2018

 • Sekretariatet samler op fra snitflade arbejdsmødet i Aabybro  
 • Sekretariatet og snitfladegruppen færdiggør kravspecifikationen
 • Sekretariatet opretter en JIRA sag med udviklingsforslaget 
 • Miracle udarbejder et prisoverslag  
 • Udviklingsforslaget indstilles til godkendelse for styregruppen 

Efterår 2018 - Vinter 2019

 • Udviklingsforslaget sendes til høring med mulighed for at støtte det økonomisk
 • Sekretariatet opretter JITA-tasks når forslaget er endeligt 
 • Sekretariatet/Miracle rydder op i de nuværende snitfladeregistreringer 
 • Snitfladegruppen deltager i testforløb - tidligst i efteråret 2018
 • Forslaget lanceres -  tidligst i efteråret 2018
 • Kommunikationsmateriale/guides om de nye funktioner udarbejdes - tidligst i efteråret 2018

Sekretariatet koordinerer undervejs i processen med snitfladearbejdsgruppen.

Revideret den 8. august 2018

Publiceret i gruppen