Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2MO version 2.0

Photo by Anna Reiff on Unsplash
Ca. læsetid: 3 mins

Tidligere i 2017 udsendte OS2-bestyrelsen en mail om revurdering af OS2MO projektet for at belyse muligehderne for at skabe sammenhæng og genbrug af kode i de tre projekter OS2MO, VeRA og LoRA.

OS2MO/LoRA/VeRA projektet er nu nået til et stadie hvor vi kan se det færdige produkt. Teknologierne fra de tre projekter OS2MO, LoRA og VeRA er blevet sammenbygget i et samlet projekt. Produktet vil blive sammenbygget med OS2rollekataloget og derved dække behovene for lokal implementering af rammearkiteturelementerne Medarbejder, Organisation, Klassifikation og Roller.

En række kommuner har i samarbejde med Magenta bragt projektet frem til et stadig hvor der udestår:

  • Refakturering af kodningen af brugerinterfacet så det passer til de nye funktioner
  • Kodning af kommunikationslaget af medarbejder komponenten
  • Indarbejdelse af OS2rollekatalog
  • Andre mindre fejlrettelser/tilføjelserfor at skabe et sammenhængende og konsistent produkt

Det færdige produkt kommer til at fremstå som et Kommunalt mini-IDM. Samtidigt vil det nye OS2mo 2.0 kunne udgøre en lokal implementering af de nødvendige rammearkitekturkomponenter og dermed også grundlaget for at kunne integrere med støttesystemerne.

Det er planen at starte et hurtigt forløb der slutter i første halvdel af 2018 så OS2mo 2.0 dermed kan releases til implementering i kommunerne.

Herefter kan den enkelte kommune entrere med sin foretrukne leverandør hvad angår lokal implementering af OS2mo 2.0. OS2-fællesskabet vil sørge for at en eller flere leverandører tilbyder en standard OS2 serviceaftale så der altid er sikret mulighed for at få service og support på OS2mo.

Der vil efterfølgende være en fase hvor der etableres en sekretariatsfunktion for OS2mo. Sekretariatet skal på kommunernes og OS2s vegne varetage ejerskabet og videreudvikling af OS2mo produktet. Det er dog valgt at udskyde denne del til efter det færdige produkt er udviklet for ikke at forsinke OS2mo 2.0. Mere om sekretariatet i en senere orientering.

Flere kommuner har allerede givet tilsagn om at medfinansiere de 1.3 mio kr. der skal til for at komme i mål.

Hvis kommuner der repræsenterer tilsammen 1 mio indbyggere vil projektet blive realiseret. Det betyder at beløbet man binder sig for maksimalt er 1,3 kr. pr. indbygger til at realisere OS2mo 2.0. som færdigt produkt. Hvis kommer tilsagn fra kommuner der repræsentere mere end 1 mio. indbyggere bliver prisen pr indbygger sat tilsvarende ned.

Hvis du på din kommunes vegne beslutter at bidrage til at realisere OS2mo skal vi bede jer om inden 8. december 2017 at sende en mail til Jens Kjellerup <jeh2@balk.dk> med følgende indhold:

"Jeg giver hermed på vegne af <kommunenavn> tilsagn om at støtte udviklingen af OS2mo med maksimalt 1,3 kr. pr. indbygger. Beløbet skal opkræves på EANnummer: <EAN nummer>.

Forudsætningen for mit tilsagn er, at der skaffes den nødvendige opbakning fra kommuner der repræsenterer 1 mio indbyggere. Hvis der kommer tilsagn fra flere kommuner end nødvendigt nedsættes mit bidrag tilsvarende således, at OS2mo maksimalt modtager 1,3 mio kr til udviklingen af OS2mo 2.0 fra de deltagende kommuner."

 

Vedhæftet er en kort beskrivelse af OS2MO 2.0

 

 

 

Foto: Anna Reiff på Unsplash.com

BilagStørrelse
PDF icon os2mo_2.0.pdf75.62 KB

Kommentarer

Følgende kommuner har på nuværende tidspunkt valgt at give tilsagn:

Viborg
Allerød
Hjørring
Norddjurs
Frederikshavn
Brønderslev
Ballerup
Favrskov
Syddjurs
Sorø
Egedal
Vallensbæk
Jammerbugt
Furesø
Rebild
Silkeborg
Albertslund

+ DIGIT kommunerne:
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Næstved
Odsherred
Roskilde
Ringsted
Slagelse
Vordingborg

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.