Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Ny drifts- og udviklingspartner for OS2opgavefordeler

Billede af: Ran Berkovich on Unsplash

Styregruppen for OS2opgavefordeler besluttede 25/10 2017 at udbyde opgaven med drift, support, udvikling og implementering af OS2opgavefordeler på vegne af nuværende og fremtidige anvenderkommuner.

Annonceringen endte med at ingen leverandører bød på opgaven og styregruppen var derfor samlet den 5/5 2018 for at drøfte hvad der så skulle ske. Det blev besluttet at afsøge markedet og aktivt indlede dialog med en mulig leverandør. Med udgangspunkt i dette har styregruppen på møde den 21/2 2018 besluttet at indgå en aftale med IT-leverandøren Digital Identity om den fremtidige videreudvikling af løsningen OS2opgavefordeler. Den enkelte anvender indgår selv aftale om drift med enten Digital Identity eller anden leverandør.

 

Spørgsmål kan rettes til Henrik Bojsen <heboj@syddjurs.dk> som repræsentant for koordinationsgruppen.

Referat fra seneste styregruppemøde kan findes her.