Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Information om Rapportmodulet

Ca. læsetid: 2 mins

Den nye tilslutningsaftale åbner dørene op for, at medlemskommunerne i KITOS, kan dele data med hinanden i KITOS Rapportmodulet og fordrer hermed mere tværgående samarbejde. I vil her kunne læse om Rapportmodulet og de data der kommer til at være tilgængelige i de fælles rapporter.

Oplysninger der kommer til at indgå i Rapportmodulet
Fælles data i KITOS Rapportmodul vil tidligst blive delt fra den 15. november 2017. Selvom data er tilgængelige for rapporter – kan den enkelte medlemskommune fx ikke gå ind og se Ballerups Kommunes oplysninger for det enkelte System. Data kan kun trækkes ud, hvis der laves en skabelon til en rapport, hvor oplysningen indgår. De data der kommer til at være tilgængelige i rapporter, afhænger i høj grad af hvilke rapportskabeloner der bliver lavet. Når der er defineret og udviklet fælles rapportskabeloner, kan den enkelte medlemskommune generere rapporterne.

Oplysninger som ikke vil indgå i fælles rapporter:
• Data på Projektmodulet
• Data i bemærknings- og notefelter

Alle andre felter i System-, Organisations- og Kontraktmodulet vil kunne indgå i fælles rapporter. Oplysninger om kontraktpriser kan dog skjules, hvis den enkelte kommune ikke ønsker at dele dem. Den enkelte kommune, skal selv aktivt gå ind og skjule oplysninger om en kontraktpris, på hver enkelt kontrakt, hvis oplysningerne ikke skal deles. Det gøres ved at klikke på fanen Økonomi i Kontraktmodulet og vælge synlighed  ”Lokal”. Den enkelte medlemskommune vælger selv om oplysningerne om økonomi skal deles og være tilgængelige i fælles rapporter. Rapporterne tilbydes kun til KITOS medlemskommuner.

Sekretariatet kommer til at spørge ind til medlemskommunernes forventninger til Rapportmodulet efter sommerferien, bl.a. i forhold til processen for bestilling og udvikling af lokale og fælles rapporter.  

Publiceret i gruppen

Dette er et blogindlæg

Vi har mange eksterne skribenter tilknyttet der skriver blogindlæg, som OS2 publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger som kan udtrykkes indenfor OS2s retningslinjer og code of conduct er velkomne, kontakt os gerne hvis du har noget på hjertet.